Публикация

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 1, 2022 г.

Сп. Здравна политика и мениджмънт, бр. 1, 2022 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Дискусионен клуб

Здравето – основно право на всеки. Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн

 

Собствени проучвания и анализи

1.    Експертните центрове по редки болести -  функциониране и усъвършенстване. Н. Джафер, М. Господинова

2.       Клинични регистри по инвазивна кардиология – систематична оценка. Хр. Матеев

3.       Правен режим на клиничните изпитвания на лекарствени продукти в Европейския съюз в периода 1965-2021 г. В. Гергова

4.    Анализ на пенетрацията на криптовалутите в здравеопазването. Й. Йосифов

5.    Програма по промоция на ортодонтското здраве сред децата в детските градини. В. Стоичкова

 

Научни обзори, съобщения, реферати

1.    Безопасност и ефикасност на COVID-19 ваксините. В. Топалова, Ат. Топалов

2.    Етични аспекти на информирания отказ. Н. Щерева-Николова, Р. Горанова-Спасова

 

Новини и събития

1.    Нови книги

2.    Клипинг

3.    Предстоящи през 2022 г. международни и национални научни конференции на здравна тематика

4.    Тържество на Медицински университет-София и Медицински факултет

5.    „Студент на годината“ на Медицински университет-София за 2021 г.

6.    Специални награди на БАЛИ

 

В близък план

Д-р Александър Симидчиев

Коментари