Публикация

Дарение за Катедрата по педиатрия и медицинска генетика

Дарение за Катедрата по педиатрия и медицинска генетика

    Дарение от 35 комплекта сензори заедно с трансмитери за непрекъснато наблюдение на глюкозата при деца с диабет получи Катедрата по педиатрия и медицинска генетика в Медицински университет – Пловдив. Устройствата дари Лайънс клуб Евридика Пловдив по тяхна инициатива. Комплектите ще бъдат използвани в звеното по детска ендокринология при деца с диабет, вкл. и за деца с новооткрит захарен диабет, при които устройствата не се реимбурсират от НЗОК.

При получаване на дарението Ректорът на МУ–Пловдив професор Мурджева благодари на членовете на клуба като оцени по достойнство техния благороден жест за подкрепа и подпомагане на диагностиката на това социално значимо заболяване.

   Непрекъснатото глюкозно мониториране, което осигуряват тези устройства, е ключът за добрия контрол на диабета, обясни ендокринологът д-р Цветелина Цветанова от Катедрата по педиатрия и медицинска генетика. Тя уточни, че при лош контрол на диабета се стига до хронични усложнения и трайна инвалидизация, и тези устройства ще подпомогнат това да бъде избегнато.

   С един комплект се проследява един пациент за 1 месец. Тъй като устройствата са със срок на годност 1 година, клубът предвижда да направи ново дарение след изчерпване на комплектите.

Коментари