Публикация

Байер представя медицински иновации, които стимулират трансформацията на фармацевтичния бизнес

Байер представя медицински иновации, които стимулират трансформацията на фармацевтичния бизнес
  • Силнa линия на продукти в развитие с около 50 проекта в клинична разработка
  • Портфолио в областта на кардиологията в отлична позиция за растеж с лансирани продукти KerendiaTM (финеренон) и VerquvoTM (верицигуат)
  • Подготовка компанията да влезе в топ 10 на фармацевтичните компании в областта на онкологията до 2030 г. с терапията за рак на простататаNubeqaTM (даролутамид) като ключов двигател за бъдещ растеж
  • Експанзия в бързо развиващия се пазар на изкуствен интелект (ИИ) в сферата на образната диагностика въз основа на водещ експертен опит в областта на радиологията и медицинското разбиране на различни заболявания
  • Водещо портфолио и дългогодишен ангажимент в областта на женското здравеопазване с напредък в късните етапи на клинични изпитвания и значителни инвестиции в устойчиво развитие

Берлин, Германия, 28 февруари 2022 г. – По време на ежегодния си Фарма медиен ден през 2022 г. Байер представи най-новите развития в продължаващата трансформация на фармацевтичния бизнес на компанията, която има за цел да осигури дългосрочен и устойчив бизнес растеж чрез предлагане на нови възможности за пациентите.

 

„Предприемаме смели стъпки към бъдещето на разработването на лекарства със сериозни инвестиции във водещи области на биомедицинската и технологичната революция. Нашата водеща позиция в кардиологията, радиологията и женското здравеопазване е призната в целия свят, а ние разширяваме присъствието си в онкологията, като работим неуморно, за да предложим нови подходи, които могат да променят парадигмата в лечението на пациентите“, заяви Щефан Улрих, Член на управителния съвет на Байер АГ и Президент на Фармацевтичното направление на Байер. „Развълнувани сме да видим усилията ни реализирани в последните ни представени на пазара продукти, които включват два продукта с много голям потенциал, както и портфолио в напреднал стадий на разработка с поне още една възможност да предложим такъв продукт.“

 

Линията от изследователски и разработвани продукти на Байер продължава да се разраства, докато компанията надгражда съществуващите си компетенции като опита в областта на малките молекули и същевременно навлиза в нови модалности, включително клетъчни и генни терапии. Байер отбелязва напредък по над 50 проекта в рамките на текущи клинични изпитвания сред широк диапазон от потенциални терапевтични модалности и показания с фокус върху онкологията, сърдечносъдовите заболявания и женското здравеопазване.

 

Силна линия от разработвани продукти в съчетание с устойчива развойна програма в напреднал стадий и широк потенциал при различни показания  

 

В областта на сърдечносъдовите заболявания Байер надгражда своята устойчива развойна продуктова гама в напреднал стадий, включително неотдавнашното представяне на пазара на Kerendia™ (финеренон) и Verquvo™ (верицигуат).

 

Сърцето и бъбреците са тясно свързани, когато са здрави и при заболявания. Хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ) при диабет тип 2 (ДТ2) е водещата причина за бъбречно заболяване в краен стадий, като много пациенти в напреднал стадий се нуждаят от диализа или бъбречна трансплантация, за да продължат да живеят. Вероятността тези пациентите да умрат от сърдечносъдово заболяване е три пъти по-голяма, отколкото при тези само с ДТ2, така че ранното диагностициране и лечение е важно за забавяне на прогресията на ХБЗ и предотвратяване на лошия изход за пациентите. Хроничното бъбречно заболяване засяга повече от 160 милиона души с ДТ2 в световен мащаб. По време на медийния ден Байер представи последните постижения за финеренон (Kerendia™), разработен за пациенти с ХБЗ, свързано с ДТ2. В тази област Байер разполага със силна научна и клинична база за финеренон, включително най-мащабната програма за клинични изпитвания на сърдечно-бъбречни резултати от фаза III за оценка на появата на прогресия на бъбречното заболяване, както и на фатални и нефатални сърдечносъдови събития при повече от 13 000 пациенти с ХБЗ и ДТ2. Освен това, финеренон се изследва извън настоящите показания при сърдечна недостатъчност, както и при недиабетно бъбречно заболяване за допълнителни потенциални показания. Финеренон е одобрен под търговското наименование Kerendia® от  Американската агенция по лекарствата и храните (FDA) и съвсем скоро получи разрешение за употреба в Европейския съюз. За Finerone са подадени и заявления за разрешение за употреба в Китай и в редица други страни по света, които в момента се разглеждат.

 

Сърдечната недостатъчност е пагубно заболяване, което засяга над 60 милиона души по света, които се нуждаят от възможности за лечение. Симптоматичната терапия за хронична сърдечна недостатъчност верицигуат (Verquvo™) на Байер осигурява специфичен подход за лечение на пациенти с хронична сърдечна недостатъчност след декомпенсация, известна още като влошаване на състоянието. Влошаването на сърдечната недостатъчност може да постави началото на прогресия на заболяването и да доведе до повторни хоспитализации. Всъщност 56% от пациентите биват повторно хоспитализирани в рамките на 30 дни. Верицигуат работи съвместно със съществуващите подходи чрез различен начин на действие. Той възстановява увредения път на азотно оксидния цикличен гуанозин монофосфат cGMP (NO-sGC-cGMP), който играе решаваща роля за прогресирането на сърдечната недостатъчност и влошаването на нейните симптоми. Верицигуат е разработен съвместно от Байер и МСД (запазена марка Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA), известна като Мерк в САЩ, и е одобрен от  Американската агенция по лекарствата и храните, Европейската комисия и Министерството на здравеопазването, труда и благосъстоянието на Япония. За верицигуат са подадени заявления за разрешения за употреба в Китай и в редица други страни по света.

 

„Понастоящем сме в забележителната позиция да пуснем на пазара няколко важни нови лекарства паралелно и разгръщаме пълния потенциал на нашите активи чрез систематично генериране на данни, подходи с множество показания, както и изграждане на нови дигитални бизнес модели.“, заяви Кристиан Ромел, член на Изпълнителния комитет на направление Фармацевтични продукти в Байер и ръководител на отдел „Изследователска и развойна дейност“. „Нашето научно лидерство в областта на сърдечносъдовите заболявания допринася реално за мисията ни да предоставяме по-добри възможности за лечение на пациентите в нужда.“

 

Усилията на Байер в областта на онкологията са фокусирани върху различни подходи, които имат потенциала да повлияят фундаментално на начина на лечение на рака. С представянето на три продукта през последните пет години Байер значително разшири своя отпечатък в тази област, като се съсредоточи върху областите с най-високи неудовлетворени медицински нужди, прилагайки широк спектър от методи.

 

Ключова област за Байер е ракът на простатата, вторият най-често диагностициран рак при мъжете. Франчайзът на компанията включва два продукта на пазара Nubeqa™ (активна съставка даролутамид) и Xofigo™ (радий-223 дихлорид) за лечение на неметастатичен и метастатичен резистентен на кастрация рак на простатата (съответно nmCRPC и mCRPC). Въз основа на наблюдаваните до момента убедителни клинични данни за даролутамид, съединението се изследва в рамките на широка развойна програма с пет текущи или планирани големи клинични проучвания, за да се изследва потенциалът му в целия спектър на рака на простатата. Използването на радиев-223 дихлорид при mCRPC се проучва в три допълнителни големи проучвания във фаза III. С тези продукти, както и с допълнителни съединения в процес на разработване, Байер се стреми да осигури лечение, което да удължи живота на пациентите с рак на простатата през различните стадии на заболяването и да им позволи да продължат ежедневните си дейности, за да бъдат в състояние да водят по-добър живот за по-дълго.

 

Същевременно компанията продължава да инвестира в области, които имат потенциала да отговорят на допълнителни неудовлетворени нужди при рака, включително целеви радиофармацевтици, специфични таргетни алфа терапии, имуноонкология от следващо поколение, включително клетъчна терапия за онкоболни, както и прецизни подходи в молекулярната онкология. Комбинирането на експертния опит на Байер в областта на малките молекули с наскоро придобитата от Vividion технологична платформа за хемопротеомика ще позволи на компанията да постигне напредък по отношение на традиционно нелечими цели в областта на онкологията, като по този начин ще обогати своята продуктова гама в бъдеще. Външните иновации ще продължат да играят жизненоважна роля за растежа на лекарствените продукти и терапии в процес на разработка на Байер, като позиционират компанията като бъдещ лидер в ключови сегменти на пазара на онкологични терапии.

 

„С диференцираната ни терапия за рак на простатата даролутамид, която показа силна клинична полза в две големи проучвания във фаза III при рак на простатата и се проучва в рамките на широка развойна програма в различни други стадии на заболяването, в момента полагаме основите за непрекъснат растеж в бъдеще и за позициониране на компанията в топ 10 в областта на онкологията до 2030 г.“, заяви Робърт Лаказ, член на Изпълнителния комитет на направление Фармацевтични продукти и ръководител на стратегическото бизнес звено за онкология в Байер. „В допълнение на това разширихме подхода си с няколко нови платформи и представихме прецизна онкологична терапия Vitrakvi™ (ларотректиниб). С шест продукта за десет показания Байер още днес предоставя нови лечения за пациенти с рак, които се нуждаят от допълнителни и по-добри възможности. С нашия опит в разработването на иновативни онкологични продукти и с богатата ни гама от лекарствени продукти и терапии сме уверени, че са налице всички съставки за дългосрочен успех.“

 

Преосмисляне на радиологията

 

Байер е отлично позиционирана на бързо развиващия се пазар на изкуствен интелект (ИИ) за образна диагностика, като съчетава дългогодишен опит в радиологията със задълбочено разбиране на нуждите на пациентите и лекарите при широк спектър от заболявания — от онкологични до сърдечносъдови, което е определящо за способността да предостави ноу-хау и решения от диагностиката до грижата.

 

Във време с ограничени ресурси на здравните системи, нарастващо и застаряващо население и променящ се начин на живот допринасят за увеличаването на хроничните заболявания, като сърдечносъдови болести и рак. В резултат на това нараства необходимостта от инструменти, които предоставят подобрена диагностична информация, като същевременно помагат за спестяването на разходи и време. Справяйки се с това предизвикателство с помощта на съвременни технологии и продукти, медицинската образна диагностика е ключов фактор за трансформиране на здравеопазването, разширяване на персонализираната медицина и подобряване на резултатите за пациентите. По-специално, изкуственият интелект има огромен потенциал за развитие в областта на медицинската образна диагностика.

 

Байер разработва платформа, чрез която здравните специалисти могат централно да управляват приложения за медицински изображения и работен процес с помощта на ИИ. Тези решения се разработват от Байер, както и от трети страни, и имат за цел да подпомогнат сложните процеси на вземане на решения на здравните специалисти в задачата им да осигурят ясна насока от диагнозата до грижите за своите пациенти.

 

 „Един от най-наболелите проблеми в областта на образната диагностика днес е експоненциалното нарастване на данните от изображенията и тяхната сложност, дължаща се на увеличаването на броя на радиологичните изследвания, както и недостига на опитен медицински персонал, който да ги обработва“, каза д-р Зузана Жиракова Трънкова, ръководител на отдел „Медицински въпроси и клинично развитие в областта на радиологията“ в Байер. „Изкуственият интелект може да бъде ценен инструмент, който, когато допълва човешкия опит на рентгенолозите и клиницистите, предлага огромен потенциал за здравната индустрия и в частност за рентгенологията. Ето защо, Байер се стреми да бъде ключов дигитален иноватор в тази област, като крайната цел е да се подобрят резултатите за пациентите и да се подпомогнат техните лекари.“

 

Женско здравеопазване от началото на менструалния цикъл до менопаузата

 

Байер има дългогодишен ангажимент да предоставя решения, които да отговарят на нуждите на жените през различните етапи от живота им. Докато провежда изследвания за намиране на нови възможности за лечение на гинекологични заболявания с висока степен на неудовлетворена медицинска нужда, компанията работи и за отговор на нуждите на женското здравеопазване по време на менопаузата. Елинзанетант е нехормонално съединение в процес на разработка, което понастоящем се изследва в рамките на програмата за клинична разработка OASIS във фаза III за лечение на вазомоторни симптоми по време на менопаузата.

 

„Всяка година 47 милиона жени навлизат в менопауза – период, в който жените са на върха на своята жизнена активност в личен и професионален план. С увеличаването на продължителността на живота поддържането на функционалните способности и доброто качество на живот е изключително важно както от гледна точка на здравеопазването, така и от социално-икономическа гледна точка. За съжаление, менопаузата остава тема табу, поради което много жени остават нелекувани“, каза Сесилия Каетано, медицински директор и ръководител на отдел „Медицински дейности за менопауза“ в Байер. „Със солидното си наследство и сериозен опит в областта на женското здравеопазване ние продължаваме да се фокусираме върху предоставянето на иновативна наука, решения и образование в подкрепа на индивидуалните здравни нужди на жените.“

 

Разширяване на достъпа до съвременни контрацептиви

 

В продължение на повече от 50 години Байер подкрепя образователни програми и семейно планиране в повече от 130 страни, особено чрез увеличаване на достъпа до съвременни форми на контрацепция. През 2019 година Байер пое ангажимент да осигури на 100 милиона жени в страни с ниски и средни доходи достъп до семейно планиране до 2030 г. Тази инициатива е част от мерките и ангажиментите за устойчиво развитие на Байер[1] и е в съответствие с Целите за устойчиво развитие на ООН[2].

 

„Вярваме, че всяко момиче и жена заслужават шанса сами да определят бъдещето си.  Ето защо, Байер си партнира с местни и международни организации, като Фонда на ООН за населението и Агенцията на САЩ за международно развитие, за да даде възможност на жените да вземат информирани решения относно семейното планиране“, заяви Милдред Нада Пита, ръководител на отдел „Глобални програми за здравеопазване/Устойчивост в Африка“ в Байер. „С ангажимента на Байер да осигури на 100 млн. жени в страни с ниски и средни доходи достъп до модерно семейно планиране до 2030 г. ние допринасяме значително за постигането на Целите на ООН за устойчиво развитие чрез подобряване на здравето, правата и икономическия статус на жените по света, което е основна предпоставка за по-голямо равенство, образование и благоденствие за всички.“

 

Като част от този ангажимент Байер наскоро обяви инвестиция от над 400 млн. евро в нови производствени мощности за дългодействащи обратими контрацептиви, включително изграждането на нов производствен обект в Алахуела, Коста Рика, и разширяване на производствената база в Турку, Финландия.


За Байер

 

Байер е международна компания с основен опит в областите на науките за живота – здравеопазване и земеделие. Продуктите и услугите на Байер целят да носят полза на хората, подкрепяйки усилията за преодоляване на основни предизвикателства следствие от нарастването и застаряването на населението в световен мащаб. В същото време Групата цели да създава стойност и увеличава потенциала си за печалбa, чрез иновации и растеж. Байер се ангажира с принципите на устойчивото развитие, а марката Байер стои зад доверие, отговорност и качество в цял свят. През финансовата 2019 г. в Групата работят около 104 000 служители, а компанията реализира продажби в размер на 43.5 млрд. евро. Капиталовите разходи възлизат на 2.9 млрд. евро, а разходите за научноизследователска и развойна дейност на 5.3 млрд. евро. За повече информация посетете www.bayer.com.


Повече информация може да намерите на https://pharma.bayer.com/

Последвайте ни на: http://www.facebook.com/pharma.bayer

@BayerPharma

PP-OTH-BG-0023-1

ИАЛ-9407/25.02.2022

 

NUBEQA 300 mg филмирани таблетки

▼ Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение.

(Моля, прочетете пълната КХП преди да предписвате.)

Режим на отпускане: Лекарствен продукт по лекарско предписание за лица над 18 години. Съдържа даролутамид.

Дата на актуализация на текста: 10/2020

 

Kerendia 10 mg филмирани таблетки

Kerendia 20 mg филмирани таблетки

▼ Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение.

(Моля, прочетете пълната КХП преди да предписвате.)

Режим на отпускане: Лекарствен продукт по лекарско предписание за лица над 18 години. Съдържа финеренон (finerenone).

Дата на актуализация на текста: 02/2022

 

Verquvo 2,5 / 5 / 10 mg филмирани таблетки

▼ Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение.

(Моля, прочетете пълната КХП преди да предписвате)

Режим на отпускане: Лекарствен продукт по лекарско предписание за лица над 18 години. Съдържа: верицигуат (vericiguat).

Дата на актуализация на текста: 07/2021

 

VITRAKVI 25 mg / 100 mg твърди капсули

VITRAKVI 20 mg/ml перорален разтвор (50 ml)

VITRAKVI 20 mg/ml перорален разтвор (100 ml)

▼ Този лекарствен продукт подлежи на допълнително  наблюдение.

(Моля, прочетете пълната КХП преди да предписвате.)

Режим на отпускане: Лекарствен продукт по лекарско предписание предназначен за възрастни и педиатрични пациенти. 

Съдържа ларотректиниб.

Притежател на разрешението за употреба: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Германия

Дата на актуализация на текста: 02/2022 (VITRAKVI 25 mg / 100 mg твърди капсули)

Дата на актуализация на текста: 02/2022 (VITRAKVI 20 mg/ml перорален разтвор (50 ml))

Дата на актуализация на текста: 11/2021 (VITRAKVI 20 mg/ml перорален разтвор (100 ml))

 

Xofigo 1100 kBq/ml инжекционен разтвор

▼ Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение.

(Моля, прочетете пълната КХП преди да предписвате.)

Режим на отпускане: Лекарствен продукт по лекарско предписание за лица над 18 години. Съдържа радиев [223Ra] дихлорид.

Дата на актуализация на текста: 04/2020

 

Притежател на разрешението за употреба: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Германия

 

За контакти: Байер България ЕООД, София 1510, ул. Резбарска 5; тел.: +359 2 42 47 280;

факс: +359 2 814 01 09[1] https://www.bayer.com/en/sustainability/targets
[2] https://sdgs.un.org/goals

Коментари