Публикация

Съветниците отхвърлиха Областната здравна карта на Пловдив

Пловдивските общински съветници отхвърлиха предложения вариант за Областна здравна карта. Основният мотив на гласувалите против е, че има недоразумение в подбора на лечебните заведения, в които ще бъдат съкратени болнични легла.


Проектът предвиждаше драстично намаляване броя легла за активно лечение и за долекуване в здравните заведения в региона. Според картата леглата в болниците в Пловдив и областта трябваше от 5 689 да се съкратят до 4 820. Най-много легла – 258, ще бъдат закрити в Университетската болница „Свети Георги” в Пловдив. Следва болница „Свети Мина”, която ще се раздели със 75 легла.

Директорът на бившата Първа градска болница д-р Надежда Крумова коментира, че не броят на леглата определя качеството на медицинските услуги. В конкретния случай обаче в болницата се съкращават терапевтични легла, от които определено има нужда в момента.

Д-р Крумова е категорична, че намаляването на леглата на практика ще доведе до закриването на други помощни звена в болницата.

Според новата карта с повече от 30 легла трябва да бъде съкратен и легловият фонд в другата общинска болница в града - „Свети Пантелеймон”, а в Асеновград трябва  да се закрият 54 легла.

Според председателя на здравната комисия в Общинския съвет д-р Лилия Учкунова в някои от частните болници в региона според новата карта се разрешава разкриването на легла по печеливши пътеки, което е притеснително, защото точно такива легла в общинските болници са предложени за ликвидиране. Това е и една от причините д-р Учкунова да подпише здравната карта с особено мнение, а общинските съветници да отхвърлят предложения вариант.

Директорът на Регионалния център по здравеопазване в Пловдив д-р Георги Божиков заяви, че не е в правомощията на Общински съвет да отхвърля и одобрява регионалните здравни карти. Той припомни, че документът е одобрен от областна комисия, в която са участвали представители на всички здравни институции от областта, лекарския съюз и пациентски организации. Комисията е била назначена със заповед на здравния министър, който единствен е в правото си да върне документа.

По думите на д-р Божиков след като членовете на комисията са одобрили и подписали документа е безсмислено общинските съвети да гласуват приемането му.

Предложението за Областна здравна карта на Пловдив вече е изпратено в ресорното ведомство и след одобрение трябва да бъде прието и от Министерския съвет.

Коментари