Публикация

Съвременни концепции за лечение на предиабет в нов обучителен модул

Съвременни концепции за лечение на предиабет в нов обучителен модул

Обучителен модул ПРЕДИАБЕТ - от диагнозата до лечението предоставя достъп до актуална научна информация и цели да обогати познанията относно рисковите фактори, скрининг, диагностика и терапевтичен подход при предиабет.

 

Проектът се осъществява в партньорство с водещата научна и технологична компания в областта на здравеопазването, природните науки и високотехнологичните материали МЕРК.

 

В следващите месеци, водещи специалисти в областта на ендокринологията и метаболитните заболявания ще споделят съвременните медицински концепции, както и своя клиничен опит и наблюдения.

 

В Обучителен модул ПРЕДИАБЕТ ще имате възможност да тествате знанията си след всеки модул и да проследявате Вашия обучителен прогрес.

 

Представяме на Вашето внимание първия от поредицата

доц. Ралица Робева, дм
доц. Ралица Робева, дм

обучителни материали, целящи повишаването на познанията на медицинските специалисти в областта на предиабета.

 

Доц. Ралица Робева, специалист по ендокринология в УСБАЛЕ "Акад. Иван Пенчев", София, проследява в дълбочина диагностиката и лечението на пациентите с метаболитен синдром. Необходимостта от този фокус се дължи на факта, че това е социално значимо, увеличаващо честотата си в световен мащаб патологично състояние, повишаващо многократно както риска за развитие на ЗДТ2, така и сърдечно-съдовата заболеваемост.

 

Патогенезата на затлъстяването е комплексна и е свързана с различни медицински, поведенчески, генетични, епигенетични, социокултурни и екзогенни фактори на околната среда. Затлъстяването е болестно състояние, свързано с редица усложнения, едно от които е диабетът.

 

<<< Към обучението >>> 

Коментари

браво!!Прекрасна презентация, особенно  патогенезата !

Благодаря за прекрасната лекция,доц.Робева.