Публикация

Европейският конгрес по кардиология ще се проведе хибридно в Барселона

Европейският конгрес по кардиология ще се проведе хибридно в Барселона

Европейският Конгрес по кардиология 2022 ще се проведе в Барселона като хибридно събитие. Участниците могат да присъстват на място и да слушат презентациите или да проследят научните новости чрез онлайн регистрация. Продължава приемането на абстракти до 20 март. Тече регистрация и за двете форми на присъствие (линк по-долу).

 

Тази година Европейското дружество по кардиология отбелязва 70 години от първия си Конгрес. За първи път събитието ще бъде достъпно както на място, така и онлайн, което възможност на по-широк кръг специалисти да получат достъп до най-новите научни и клинични актуализации.

Новости в технологиите за образна диагностика

Тази тема е от изключително значение, тъй като е в основата на правилното клинично вземане на решения и диагноза в кардиологията и съдовата медицина. Презентациите по тази тема ще очертаят новите диагностични инструменти, значението на мултимодалното изобразяване и новите насоки в образната диагностика при сърдечно-съдови интервенции.

Научни новости

Основни клинични изпитвания и актуализации ще бъдат представени в главната аудитория в Барселона, а също и излъчени за публиката по целия свят. Тези презентации ще бъдат допълнени от дискусии с участниците в изпитанията и коментари от ключови водещи експерти.

Нови насоки за клинична практика на ESC

На Конгреса ще бъдат представени също така основни насоки с най-полезните препоръки за клинична практика, които водят до по-добри резултати за пациентите при:

  • Вентрикуларни аритмии и внезапна сърдечна смърт;
  • Сърдечно-съдов мениджмънт при пациенти, подложени на несърдечна хирургия;
  • Кардиоонкология;
  • Белодробна хипертония.

Официалните презентации ще бъдат съпроводени от дискусии и интервюта с председателите на работните групи за по-задълбочено разбиране на новите препоръки. Предвидена е богата програма, предоставяща важни клинични актуализации, препоръки и най-нови научни разработки.

 

Повече информация за програмата ще бъде налична скоро. За регистрация посетете страницата на Конгреса тук >>>>

Коментари