Публикация

Разработиха нов алгоритъм за оценка на кръвния поток при пациенти с аортна стеноза

Разработиха нов алгоритъм за оценка на кръвния поток при пациенти с аортна стеноза

Учени са разработили иновативна, базирана на изображения, изчислителна флуидна динамика за оценка на кръвния поток при пациенти с аортна стеноза. Това става ясно от статия, публикувана от канадски изследователи. Тя може да се прилага както преди транскатетърната смяна на аортна клапа (TAVR), така и след интервенцията.  


Според учените, въпреки че количественото определяне на кръвния поток е от решаващо значение за точната и ранна диагностика на васкуларни и съдови заболявания, все още липсват достатъчно ясни диагностични методи в тази насока. Отчита се също така, че образната диагностика също не е достатъчно ефективна за количествено определяне на кръвния поток. Ето защо е потърсено създаването на новата методика.  


Показателите, по които учените правят своите изчисленията са:  

  • глобална циркулаторна функция; 
  • глобална сърдечна функция; 
  • локална динамика на сърдечната течност.  


Тази рамка се основава на иновативен неинвазивен, базиран на доплер, специфичен за пациента алгоритъм. Тя е утвърдена спрямо клиничната сърдечна катетеризация и доплеровите ехокардиографски измервания. 

 
Учените отчитат резултатите като обещаващ нов неинвазивен диагностичен инструмент, който може да осигури показатели за кръвния поток, и същевременно не представлява риск за пациента.  


Повече за техния алгоритъм можете да видите тук. 

Коментари