Публикация

Нови данни за формалдехида в електронните цигари

Нови данни за формалдехида в електронните цигари

 

Водещият специалист д-р Константинос Фарсалинос представи значима медицинска информация, свързана с електронните цигари, на последния форум „Е-cigarette Summit“, който се проведе на 8 декември 2021 г. във Великобритания.

Научните данни са тези, на които трябва да се позоваваме. Именно от лекарите  зависи, както общественото мнение, така и регулациите, които пък са решаващи за ползите за общественото здраве“, посочва той. Д-р Константинос Фарсалинос е кардиолог и научен сътрудник в Центъра за кардиохирургия Онасис в Атина-Гърция, в катедрата по фармация, Университет Патра-Гърция.1

Д-р Фарсалинос споделя на форума, че една от заблудите, разпространена между медицински специалисти, е информацията за скрития формалдехид в електронните цигари, публикувана през 2015 г. в някои медицински журнали. Според нея: „…авторите стигат до извода, че емисиите на формалдехид са толкова високи, че водят от 5 до 15-кратно увеличение на риска от развитие на рак в резултат на излагане на формалдехид, в сравнение с този при традиционните тютюневи цигари“.

 

 

Д-р Фарсалинос и екип изследователи опревергават това твърдение, като

установяват след три повторения на същото проучване сериозни разминавания в цитираните данни и действителността.

Нивата на емисиите на алдехиди са 2-3 пъти по-ниски от тези, съобщени в проучването

от САЩ през 2015 г. Допусната „грешка“ обаче не е отразена така широко от медии, организации и институции, които изготвят анализи за електронните цигари.

Когато погледнем профила на употребяващите електронни цигари, виждаме, че те са или настоящи или бивши пушачи. Следователно имат дълга история на пушене, което пък означава, че са били изложени на дългосрочния риск, свързан с тютюнопушенето, който не намалява  веднага и след спирането му“, пояснява д-р Фарсалинос.

 

 

Специалистът заключава, че дезинформацията срещу употребата на никотин може да е потенциално вредна за общественото здраве. Тя често е пречка за преминаването на пушачите към електронни цигари.

 

Обществените нагласи по темата потвърждават думите на гръцкия кардиолог. През 2013 г.в проучване, проведено съвместно между Университета в Оксфорд и Института по първична здравна грижа в Нюфийлд, само 8% от запитаните смятат, че електронните цигари са по-вредни или толкова вредни, колкото конвенцианалните горими цигари. А през 2020 и 2021 година повече от 1/3 от хората са на това мнение. Увеличението за 8 години е с 24%. В същото време доказателствата от научните изследвания сочат точно обратното.

 

Причината за това е единствено дезинформацията. Болшинството от научни проучвания са категорични, че приемът на никотин не е безрисково, но е по-малко рисково, когато е без дим, от приемът на никотин посредством тютюнопушенето на цигари, които убиват 8 млн. души всяка година. Добрата новина е, че Великобритания, Канада и Австралия, като водещи страни в борбата с пушенето, са предприели законови стъпки срещу дезинформацията, като здравните системи и стратегии в тези развити страни подкрепят пушачите на спрат цигарите, а лекарите подпомагат пациентите и хората да се справят с опасния навик, включително и чрез предписване на никотинови вейпинг продукти.

 


(1)    https://www.e-cigarette-summit.co.uk/speaker/dr-konstantinos-farsalinos-m-d/

Коментари