Публикация

Хепатотоксичност при онкологичните терапии. Място и роля на хепатопротекторите

Хепатотоксичност при онкологичните терапии. Място и роля на хепатопротекторите

Лекарствено-индуцираната хепатотоксичност (drug induced liver injury - DILI) e една от често срещаните в клиничната практика причини за увреждане на черния дроб. Обикновено се проявява като остър хепатит с или без холестаза. Наблюдава се и при пациентите на противотуморни терапии, затова онколозите активно трябва да следят своите пациенти за ранно откриване на подобна увреда, се казва в публикация на специализираното издание Clinical Oncology.

 

В патогенезата на DILI може да участват както самите медикаменти, така и техните метаболити. Най-често те директно нарушават биохимичните реакции в хепатоцитите или провокират имунен отговор. Влияние оказват още генетиката и някои фактори на околната среда.

 

Има няколко вида причинени от лекарства чернодробни увреждания (DILI), които могат да се появят при пациентите с онкологични заболявания дори години след провеждане на терапията. Диагностиката може да бъде трудна понякога, стана ясно на виртуалната годишна среща на Асоциацията на фармацията по хематология/онкология през 2021 г. (https://www.clinicaloncology.com/Community-Oncology/Article/08-21/Watch-for-DILI-in-Cancer-Patients/64390)

 

Независимо от механизма на токсичното въздействие (хиперсензитивност или директен ефект), увредените хепатални функции могат да нарушат метаболизма на химиотерапевтиците и да намалят възможността от провеждане на адекватни схеми на терапия, като по този начин ограничават оптималния лечебен ефект.

 

Според д-р Марио Стразабоско, директор и ръководител на клинична програма на програмата за рак на черния дроб Smilow, част от Центъра за рак на Йейл в Ню Хейвън, Кънектикът, въздействието на множество медикаменти е нещо, за което трябва активно да се следи. „Лекарства, които може да не са хепатотоксични сами по себе си, могат да станат такива поради взаимодействието им с други, приемани едновременно", коментира той. Някои лекарства като инхибитори на имунната контролна точка също могат да предизвикат автоимунен хепатит при предразположени пациенти.

 

Въпреки че може да е трудно да се определи склонността на лекарството да причинява DILI, са идентифицирани няколко специфични за пациента и лекарства рискови фактора, каза д-р Никълс, като по-голяма възраст, недохранване, съпътстващи заболявания, генетична вариабилност, полифармация и лекарства с множество механизми на хепатотоксичност. Много от тези характеристики са преобладаващи сред пациентите с онкологични заболявания.

 

Хепатопротектори и корелация с онкологичните терапии

Механизмът на действие на хепатопротективните лекарства включва стимулиране на регенеративните процеси на хепатоцитите (чернодробните клетки), потискане на мастната инфилтрация в черния дроб и детоксикираща активност. Прилагат при мастна дегенерация на черния дроб, остри и хронични вирусни хепатити, чернодробна цироза, токсични хепатити, както и профилактично при продължително приемане на лекарства, които нарушават функциите на черния дроб, каквито са и някои от терапиите в онкологията.

Хепасейв за профилактика и лечение на чернодробна увреда от продължителна употреба на лекарства

Добрият хепатопротектор трябва да притежава няколко качества – да въздейства върху биохимичнит процеси вътре в чернодробната клетка, да въздейства върху клетъчната мембрана за да бъде тя пропусклива, да има антиоксидантни, имуномодулиращи и холеретични качества, изтъква известният наш гастроентеролог проф. Никола Григоров. В практиката си той предпочита за тези цели препарата Хепасейв, който е натурален продукт с мощно хепатопротективно и антиоксидантно действие. Представлява стандартизиран екстракт от растението Picrorhiza kurroa (4% Куткин), доказало ефективността си в многобройни проучвания. Те потвърждават ефикасността на билката и нейната активна съставка Куткин при лечение на различни чернодробни заболявания.

 

Добавката има безопасен и нетоксичен фармакологичен профил. Изключително ефективна при интрахепатална холестаза, като предлага възможност за продължителен посттерапевтичен прием. Препоръката на проф. Григоров е приемът на Хепасейв да продължи поне 3 месеца.

 

 

Препоръчаната дневна доза е два пъти по 2 капсули заедно с храненето. Ако се използва за профилактика, дозата е два пъти по 1 капсула дневно.

Растителните фитохимикали пикрозиди, получени от Picrorhiza kurroa, имат мощно антиоксидантно и противовъзпалително действие, показва преглед на различни проучвания, публикувани в ScienceDirect.com (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753332218351965).

 

Те не само помагат на черния дроб да се справи с последствията от онкотерапията, но самите те показват ефективност като химиопрофилактични средства. Действието на пикрозидите върху детоксикиращите ензими, регулирането на клетъчния цикъл и индуцирането на сигнални преобразуватели, инхибиращи апоптозата, също са разгледани. 

Хепасейв – механизми на действие

 • Хепатопротективен ефект
  • Стабилизира мембраната на хепатоцитите и пречи на проникването на токсините в чернодробната клетка;

Altern Med Rev 1997;2:155-176

 • Редуцира клетъчните увреждания причинени от хипоксия;

Mol Cell Biochem 1999;194:271-281

 • Антиоксидантен ефект:
  • Потиска липидната пероксидация;

Indian J Exp Biol 1992;36:371-374

 • Улавя супeроксидните аниони;
 • Възстановява ензима супероксид дисмутаза;
  Biochem Pharmacol 1992;44:180-183
 • Повишава нивата на глутатиона:
  • глутатион трансферазата;
  • глутатион редуктазата;
  • глутатион пероксидазата.

Altern Med Rev 1997;2:155-176

Indian J Exp Biol 1992;30:711-374

 • При експериментално предизвикана чернодробна исхемия:
  • поддържа нивото на гликогеновите депа;
  • намалява апоптозата.

Eur J Pharmacol 2000;395:229-239

 

Автор Илияна Ангелова

Коментари