Публикация

Имунотерапия с Inosine acedoben dimepranol при инфекциозни болести

Имунотерапия с Inosine acedoben dimepranol при инфекциозни болести

Имунотерапия с Inosine acedoben dimepranol при инфекциозни болести

 

Баймакова М. Имунотерапия с Inosine acedoben dimepranol при инфекциозни болести. Обща медицина, 2020, No 4, 53–56.

 

Baymakova M. Immunotherapy with Inosine acedoben dimepranol in infectious diseases. General Medicine 2020; 22(4): 53–56.

 

Indexing: Scopus

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

15 март 2022

Прикачени файлове

General Medicine, 2020, 22(4), 53-...

Коментари