Публикация

Отделението по обща и клинична патология - реновирано и модернизирано

Отделението по обща и клинична патология - реновирано и модернизирано

Отделението по обща и клинична патология към УМБАЛ „Св. Георги“ вече разполага с основно обновена и модернизирана база. Отец Георги освети звеното, а от името на ръководството на болницата, зам.-директорът по диагностично-лечебната дейност проф. д-р Иван Дечев поздрави целия екип, като му пожела здраве и успехи.

Ремонтът е направен със собствени средства на болницата

Преместването стана възможно след продължилите няколко месеца строително-ремонтни дейности в База 2 на университетската болница. Ремонтът е извършен със средства на лечебното заведение, като той включва изцяло обновяване на помещенията, подменена вентилационна система, нови секционни маси, хладилни камери и други.

 

„Присъствието ни тук ще ускори и повиши качеството на работата, защото вече ще имаме по-добра връзка с останалите звена в болницата. С тази промяна ще имаме възможност да развием нови по-успешни практики.“, каза началникът на отделението доц. д-р Мария Колева - Иванова.

Тук работи иновативен микроскоп, който улеснява работата на специалистите

Отделението по обща и клинична патология УМБАЛ „Свети Георги“ вече разполага с нов микроскоп с допълнителни места за наблюдение Leica DM 3 Headed Station. Той е изключително полезен, защото улеснява обсъждането на трудни и интересни биопсични случаи, както и подпомага обучението на младите специализанти.

Общата и клинична патология е медицинска специалност с висока обществена значимост. Ролята на съвременното отделение по патология е променена и налага следването на европейските тенденции и стандарти в биопсичната практика. Това е следствие на модерната техника и оборудване, както и висококвалифицирана лекарска дейност.

Патоанатомичната наука непрекъснато се развива

„През последните години нараснаха възможностите на патоанатомичната наука и практика да отговори на тези изисквания. Увеличават се иновациите и откритията в областта на морфологичната, имунохистохимичната, молекулярна и генетичната патология, и своевременното им усвояване и прилагане в практиката е голямо предизвикателство пред Клиниката по патология“, казва доц. д-р Мария Колева - Иванова.

 

 

Коментари