Публикация

СЛК на БЛС ще подпомага болни пенсионирани лекари

СЛК на БЛС ще подпомага болни пенсионирани лекари

Столичната лекарска колегия на БЛС разширява обхвата на Фонд „Лекарска взаимопомощ“, като насочва допълнителна грижа и средства в помощ на пенсионираните лекари, които вече не практикуват и имат необходимост от финансова подкрепа във връзка със заболяване. До момента средства получават лекарите при следните случаи:

 

  • при  раждане на дете,
  • помощ при заболяване,
  • помощ при смърт на член на СЛК. 

 

Според новото предложение, направено от председателя на УС на колегията д-р Асен Меджидиев размерът на помощта на пенсионерите е 800 лв. Те ще се отпускат по лична молба на лекаря с приложени фактури за разходвани средства по съответната клинична пътека, епикриза, изискваща закупуване от пациента на необходимите материали и лекарства. Финансовата подкрепа е еднократна за календарна година за заболявания, налагащи доплащане за консумативи, материали и лекарствени средства, незаплатени от НЗОК дейности по клинични пътеки в болничната медицинска помощ с приложените към тях медицински изделия. Помощта се отпуска с решение на Управителния съвет на Столична лекарска колегия на БЛС.

 

Фонд „Лекарска взаимопомощ“ на Столична лекарска колегия (СЛК) е създаден с решение на Общото събрание и е в сила от 1 юли 2007 г., а дейността му е регламентирана от Правилник за дейността на фонда.

Коментари