Публикация

Проф. Росен Коларов пое Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Проф. Росен Коларов пое Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

От днес, 16 март, на длъжността изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е назначен проф. Росен Коларов.

Проф. Коларов е завършил Медицинска академия – София. Има придобити специалности по „Хирургична стоматология“, „Лицево-челюстна хирургия“, „Социална медицина и здравен мениджмънт“ и „Обща стоматология“.

 

До момента проф. Коларов е заемал длъжността държавен инспектор в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. В периода от 2015 г. до 2019 г. е началник на отдел в Изпълнителна агенция „Медицински одит“. От 2001 г. до 2015 г. е управител на Специализираната болница по лицево-челюстна хирургия  (СБАЛЛЧХ) в София.

 

От 1984 г. до 1985 г. е работил като ординатор-стоматолог в СЗУ с. Дибич, община Шумен. В периода от 1985 г. до 1989 г. е асистент в Катедра по хирургична стоматология на Стоматологичен факултет – София. В продължение на 5 години – от 1989 г. до 1994 г. работи като старши асистент в същия факултет, а от 1994 г. до 2000 г. – като главен асистент. 

 

Снимка БНР

Коментари