Публикация

МУ – Варна организира научна конференция, посветена на Осмия фестивал „Море и здраве“

МУ – Варна организира научна конференция, посветена на Осмия фестивал „Море и здраве“

За осма поредна година Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна е инициатор и организатор на фестивалa „Море и здраве“, посветен на Европейския ден на морето.

Откриването на фестивала е на 20.05.2022 г. (петък)

от 11:00 часа, когато ще започне хибридна (присъствено и в електронна среда) научна конференция. Планирани са две паралелни сесии: „Медицина“ и „Обществено здраве“ с работни езици – български и английски.


Желаещите да участват в конференцията с научни разработки, свързани с тематиката „Море и човешко здраве“ преподаватели, студенти, изследователи и др., следва да спазят следната процедура:

  1. Да изпратят заявка за участие (съгласно образеца) не по-късно от 15.04.2022 г. на e-mail адрес: sea-and-health@hotmail.com. Участието на студенти задължително следва да бъде с научен ръководител. Всеки заявител ще получи отговор за одобрение.
  2. След получаване на одобрение, да изпратят резюме по избраната тема (съгласно образеца в Указания за авторите) не по-късно от 29.04.2022 г. В отговор, на заявителя ще бъде изпратен образец (темплейт) за презентация.
  3. Да изпратят презентацията си по избраната тема не по-късно от 13.05.2022 г. Презентациите следва да се състоят от не повече от 10 слайда, с време за представяне – до 7 мин. В отговор, на заявителя ще бъде изпратена Програма за провеждане на конференцията с включени място за провеждане на съответната секция, модератор и поименен ред за представяне на презентациите.
  4. Да се явят за участие в конференцията на посоченото в Програмата място не по-късно от 10:45 на 20.05.2022 г.

На участниците ще бъдат издадени сертификати

а резюметата ще бъдат публикувани в специализирано научно издание на МУ – Варна.


Науката за морето и здравето в полза на обществото!

 

Подробности вижте тук!

Коментари