Публикация

Д-р Васил Костадинов, управител на „ЛИНА”: В Бургас създаваме уникална за Югоизточна Европа лаборатория

Д-р Васил Костадинов, управител на „ЛИНА”: В Бургас създаваме уникална за Югоизточна Европа лаборатория

Д-р Васил Костадинов е специалист по клинична лаборатория, член на Управителния съвет на мениджърите в здравеопазването в България. Пациентите го познават като управител на медико-диагностична лаборатория „ЛИНА”, която е сред водещите в страната, а скоро ще е и единствена по рода си в Югоизточна Европа.

 

-Д-р Костадинов, каква е ситуацията с COVID-19 в момента?

 

-Пандемията не е приключила, но медицината натрупа достатъчно опит в диагностика и терапия и вирусът в различните му варианти отстъпва. Вероятно ще има ендемични огнища и епидемичен характер в есенно- зимния сезон, както е с грипния вирус. Хората свикнаха с мерките, те станаха част от живота ни и мисля, че ще съжителстваме мирно с COVID-19.

 

- В каква степен новият коронавирус промени лабораторната медицина в последните 2 години?

 

-Факт е, че тя направи рязък скок в развитието на генетичната диагностика, която стана достъпен метод. Ние сме петата лаборатория в България, която със заповед на министъра на здравеопазването бе одобрена за диагностика на COVID-19. Сега вече сме една от най-добре оборудваните генетични лаборатории, с уникални апарати и опитни специалисти.

 

-Какво е посланието Ви към пациентите сега, когато коронавирусът затихва?

 

-Време е да се обърне внимание на профилактиката на основните социално значими заболявания. Високата заболеваемост в нашата страна и тежестта на заболяванията, свързани с условията на живот и демографските особености, води до трайна инвалидизация, ранна смъртност и препълнени болници. Алтернативата е ранно диагностициране и терапия, за да може процесът да се контролира, докато все още е възможно.

 

Ние сме първата лаборатория, която, извън профилактиката по линия на НЗОК, направи достъпна възможността за ранно откриване на здравните проблеми на пациентите ни. Ежемесечните ни профилактични кампании са съобразени с честотата, тежестта, сезонността на основните заболявания. Ние дадохме първия тон на песента и тя се пое от почти всички колеги от бранша. Мисля, че това е правилната посока.

 

-Скоро „ЛИНА” ще открие напълно нова като концепция лаборатория. Бихте ли разкрили повече за нея и какво да очакват пациентите?

 

-Дълго време медицинската лаборатория беше свързана основно с COVID-19 и печатане на сертификати. Този образ трябва да се промени и да се смени с друг. Ние изграждаме нова уникална за България изцяло автоматизирана и роботизирана медицинска лаборатория. Тя е на площ около 2 000 квадратни метра и ще обединява цялостната ни лабораторна дейност. Ще бъде управлявана от специализиран софтуер, контролиращ  дейността, решаващ проблемите и даващ цялостна информация на медицинските специалисти. Апаратите и свързаните с тях помощни средства са единствени в България и доболничната диагностика в Югоизточна Европа.

 

-Как се решихте на тази стъпка?

 

Всъщност създаването на тази високотехнологична лаборатория е смисълът, оправдаващ един живот. Мога да кажа, че е осъществена мечта. Радвам се, че мястото и е тук в Бургас и се надявам и в други градове в България да последват примера ни!

 

 

 

 

 

Коментари