Публикация

Екип от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ взе участие в конференцията „Дни на детската ортопедия и травматология“

Екип от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ взе участие в конференцията „Дни на детската ортопедия и травматология“

Екип на Отделението по детска ортопедия и травматология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ изнесе доклади, които предизвикаха силен интерес по време на конференцията „Дни на ортопедията и травматологията“ в гр. Сандански.

Основният фокус на събитието

бяха темите, свързани с проблемите на опорно-двигателния апарат при деца и подрастващи.

 

Ортопед-травматолозите изразиха специални благодарности за интересните презентации към екипа на Клиниката по хирургия на ръката, реплантация и микрохирургия на болница „Пирогов“ с ръководител доц. д-р Людмил Симеонов, както и към всички останали участници във форума.

Коментари