Публикация

Акад. Иванка Денева - в съвместно изследване с учени от 30 държави

Акад. Иванка Денева - в съвместно изследване с учени от 30 държави

Акад. Иванка Денева получи личната покана на ръководителя на международно изследване – за участие в работата на проучващите. След отправената преди месеци – за присъствие и на Международна конференция, организирана от Сорбоната (Франция), това е поредно признание за Сливен и дейността на авторката, включена в енциклопедията на личностите, прославящи България по света „1000 причини да се гордеем, че сме българи”.

Настоящото проучване бе организирано от катедра на университета в гр. Есекс

(Англия), от проф. Ник Алъм и екипа на SOPs4RI. (Висшето заведение е сред водещите на Острова и в близост до Лондон; с програми във всички клонове на знанието и с най-голям брой чуждестранни студенти, чиято основна база е в Колчестър - бивша столица на Британия по време на Римската империя. Проектът „Стандартни оперативни процедури за целостта на научните изследвания(SOPs4RI)” се финансира по Програмата на Европейската комисия „Хоризонт-2020”. В екипа личат имената на видни учени от световни университетски центрове, сред които на проф. Алъм (Англия), Нилс Меджлгаард и д-р Мадс Соренсен (унив. в Орхус, Дания); проф. д-р Лекс Бутър (Амстердам, Нидерландия), проф. Ана Марушич (унив. в Сплит, Хърватия), проф. Джордж Гаскел (Англия), проф. Ана Домарадзка (Варшавски университет, Полша), проф. д-р Сара де Рейке (Лайден, Нидерландия), д-р Панайотис Кавурас и проф. Костас Чаритидис (Национален технически университет, Атина, Гърция), Тони Майер (Технологичен университет в Нанянг, Сингапур) и др.


В поканата към д-р Ив. Денева организаторите уточняват: „Ние предлагаме на избрани активни изследователи във всички области на обучение, (включително изкуствата и хуманитарните науки, социалните, природните, медицинските, селскостопанските науки и инженерство, чиито адреси присъстват след техни публикации в „Научна мрежа”), възможността да допринесат със своя опит в нашия проект, чрез включване в това проучване. Информирани от емпирични изследвания, нашата цел е да предоставим онлайн, свободнодостъпен и удобен за използване „набор от инструменти”, който може да помогне на организациите, провеждащи и финансиращи проучвания, да култивират почтеността в научните изследвания и да намалят вредните практики. Участвайки, ще имате шанса да информирате за развитието на нашата дейност по ценен начин и да спомогнете за подобряване качеството на изследванията в бъдеще. Също така се надяваме, че проучването ще Ви бъде интересно и провокиращо размисъл”, завършват в писмото. За още сведения, отправят възможност за запознаване с проблематиката и в публикуваната статия в престижното издание „Nature”, ориентираща за същността на проблема на проучването „Изследователска цялост: девет начина да преминете от разговор към действие”.


Съгласно изискванията,

акад. д-р Иванка Денева изпрати отговори в анкетата и писмено становище (на английски език) по дискутираните многобройни въпроси

повечето от които бяха и с необходимост от прилагане на „ситуационни методи” и иновативни подходи от изследователя, съобразно „установката” (нагласата). Други предвиждаха обсъждане на проблеми, като конкретизиране на условията, предпоставки и фактори за целостта на научните изследвания; ролята на професионалната етика в поведението на извършващите проучванията - с цел постигане изискванията на Европейския кодекс за насърчаване на изследователската почтеност и намаляващи надеждността в науката и общественото доверие в нея; проблемите на обучителния процес на студентите при участие в изследванията и др. Практическата насоченост на настоящия проект допринася да се възползват от стандартните процедури организациите, извършващи изследвания: за създаване на свои програми в развиване целостта на научните проекти.


Българската участничка получи предложение за повторно участие в изследвания и благодарност за отговорите си.

снимка: Нов български университет

Коментари