Публикация

Индивидуалният терапевтичен подход при ендометриоза е много важен

Индивидуалният терапевтичен подход при ендометриоза е много важен

В новата монография за ендометриозата съм споделил своя 36-годишен опит в гинекологичната ендокринология. Това заболяване е глобален проблем както в развитите, така и в развиващите се страни – засяга до 10% от жените в репродуктивна възраст. Има проучвания, които сочат, че още 10-11% остават недиагностицирани. Закъснява се с диагнозата 6 до 11 години, т.е. засегнатите не получават оптимално лечение през този период. Това създава риск за нарушаване на нейните репродуктивни способности.

 

Книгата може да се поръча на Е-mail: kniga8endometrioza@abv.bg

 

Знаем все повече подробности за ендометриозата, но все още няма една обединяваща парадигма, обединен начин на мислене по отношение на диагнозата и поведението. Смята се че около 50% от жените получават рецидив в първите 5 г. от лечението. Това е много висок процент, означава че още не може да решим проблема с това заболяване.

Тенденцията е все по-често да се избира консервативно лечение

В последните години са наблюдава промяна в лечебните подходи - все по-често се избира консервативен подход. Наистина е необходимо при всеки индивидуален случай да се прецени дали се налага операция или целта може да се постигне с консервативни средства. Надявам се информацията в новата книга да стане отправна точка за коментар и диалог в гилдията – как по-често да се прилага консервативно лечение.

Персонализирана терапия и препарати за костно здраве

Друг важен въпрос е, как да се избере най-добрият индивидуален подход, съобразен с конкретния пациент, като се преодолее унифицираното лечение. В практиката наблюдавам, че често не се назначава add back терапия, което застрашава костното здраве. Нека обръщаме внимание на необходимостта от предпазване на костната система. 

 

Не напоследно място искам да обърна внимание, че се увеличава честотата на ендометриозата при подрастващи. Много момичета може да получат симптоми преди или веднага след първо менархе. Ако оплакванията им не се повлияват от нестероидни противовъзпалителни средства, веднага трябва да се мисли за тази диагноза. Особено внимание трябва да се обърне на бременността при жени с ендометриоза – имат повишен риск от преждевременно раждане, прееклампсия, плацента превия и др.

 

Повече подробности за темите от монографията гледайти във видеото по-долу.

Коментари

Една от най-противоречивите и трудни за разбирания тема в акушерството и гинеколигията наречена в миналото " великата имитаторка". Професионално, изчерпателно и увличащо представена в книгата на Д-р Г.Коларов , силно я препоръчвам.

Поздравления за вашия труд и Ви пожелавам успех в следващото начинание.
С уважение 
Д-р О. К. Димитров