Публикация

Библиография на проф. Екатерина Титянова - академик на БАНИ

Библиография на проф. Екатерина Титянова - академик на БАНИ

Екатерина Благоева Титянова (1958-2022 г.) е академик на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), професор по неврология, доктор на медицинските науки.

 • 1982 г. – завършва медицина във Висшия медицински институт в София
 • 1987 г. – придобива специалност неврология; главен асистент, ръководител на неврологично отделение при УСБАЛНП „Свети Наум“ и на лаборатория по клинична невросонография
 • 1990 г. – доктор по медицина (канд. на мед. науки) – дисертация„Диагностични възможности на невросонографията при исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение“
 • 2003 г. – доцент
 • 2007 г. - доктор на медицинските науки – дисертация „Индикатори за двустранно променен контрол на походката при хронична хемипареза след супратенториален мозъчен инсулт“
 • 2005 г. – ръководител на клиниката „Функционална диагностика на нервната система“ в МБАЛ – София към ВМА
 • 2009 г. – професор по неврология, първата жена професор във военномедицинската академична общност

Основателка на дисциплината „Нервни болести“ и дългогодишна ръководителка на катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве“ в Медицинския факултет на Софийския университет

Научноорганизационна и обществена активност

 • Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика (учредител и председател)
 • Координатор за България по програмите за следдипломно обучение към Световната федерация по неврология
 • Член на ИК на Изследователската група по невросонология към Световната федерация по неврология
 • Представител за България в групата „Женска инициатива за мозъчен инсулт в Европа“ на Европейското дружество по инсулти
 • Член на Обществената академия за наука, образование, култура
 • Член на Сръбската кралска академия на науките и изкуствата (2015)
 • Фондация „Мексико-България IAP“ (учредител и президент)

Член на редакционни колегии на научни списания в България и в чужбина

 • Neurosonology and Cerebral Hemodynamics (създател и гл. редактор)
 • Neurosonology (Япония)
 • Archivos de Neurociencias (Мексико)
 • Oruen

Награди

 • За млад учен на фондация „Предпазване от мозъчни инсулти“ (1993)
 • Merrill Spencer Award на Европейското дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика (2009)
 • Golden Hyppocratic Oath на Balkan Association for History and Philosophy of Medicine (2015)
 • Национална медицинска награда в категория „Световно признание в медицинската наука“ (2017)
 • Почетен (2016) и Награден знак „За принос към Министерството на отбраната“ (2018)
 • Сребърен почетен знак II степен от министъра на здравеопазването (2018)
 • Почетен знак на Медицински университет – София (2018)
 • Почетен медал на Националната спортна академия „Васил Левски“ (2018)
 • Медал „Петър Берон“ (2017) и почетен плакет на Българската академия на науките и изкуствата (2018)
 • Почетен знак на Българския лекарски съюз и почетна грамота на Столичната колегия (2018)
 • Медал за рицарско звание на Сръбската кралска академия (2018)
 • „Невросонолог на годината 2018“ (2018)
 • През 2018 г. ѝ е връчена наградата „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката
 • Плакет за създател на „Българска школа по невросонология“ и „Цялостен принос“ в развитието на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика (2020)

СПЕЦИАЛИЗИРАНА НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА

1.1. Научни публикации в специализирани списания и сборници — международни, чуждестранни и български (вкл. приети за печат с официален документ).

 

1.1.1. Публикации в международни и чуждестранни издания


Периодични научни списания


1. Velcheva, I, Titianova, E., Antonova, N. Influence of hemorheological parameters and meen blood pressure on carotid blood flow asymmetry in patients with chronic unilateral cerebral infarctions. Clinical Hemorheology and Microcirculation, 45, 2010: 239-244. IF=3,40


2. Velcheva, I, Antonova, N, Titianova, E, Damianov, P. Blood viscosity, blood pressure and carotid pathology in patients with cerebral infarctions. Series on Biomechanics, 25, 2010: 76-82 / ISSN1313-2458.


3. Barkhof, F, Hulst, HE, Druloviс, J, Uitdehaag, BMJ, Matsuda, K, Landin, R. (MN166-001 Investigators Shorekev PM, Haralanov L, Milanov I, Titianova, E, et al.). Ibudilast in relapsing-remitting multiple sclerosis A neuroprotectant? Neurology, 2010; 74 (13): 1033-1040. IF=8.25


4. Siebler, M, Marx R, Titianova, E. Myosonographie: eine aktuelle Übersicht und Ausblick. Klin Neurophysiol, 43, 2012: 22-26. IF=0.327


5. Reutern, G-M von, Goertler, M-W, Bornstein, N, Del Sette, M, Evans, DH, Goertler, M, Hetzel, A, Kaps, M, Perenne, F, Ramani, V, Razumovky, A, Shiogai, T, Titianova, E, Traubner, P, Wong, K S, Yasake, M. Grading carotid stenosis using ultrasonic methods. On behalf of the Neurosonology Research Group of the World Federation of Neurology. Stroke, 43, 2012: 916-921. IF=6.16


6. Titianova, E, Cherninkova, S, Karakaneva, S, Stamenov, B. Four-dimentional ultrasound imaging in neuro-ophthalmology. – Perspectives in Medicine 2012, 1: 431-434 (www.sciencedirect.com/).


7. Titianova, E, Chamova T, Guergueltcheva V, Tournev I. Four-dimentional ultrasound calf muscle imaging in patients with genetic types of distal myopathy. In: Perspectives in Medicine 1, 2012: 86-88 ( www.sciencedirect.com/).


8. Lenti, L, Brainin M, Titianova, E, Morovic S, Demarin V, Kalvach P, Skoloudik D, Kobayashi A, Czlonkowska A, Muresanu D, Shekhovtsova K, Skvortsova VI, Sternic N, Bumbasirevic LB, Svigelj V, Turcani P, Bereczki D, Csiba L. Stroke care in Central Eastern Europe: current problems, and call for action. – International Journal of Stroke, 2012, 8, 5: 365-371. IF=2.75


9. Krauss, GL, Serratosa, J, Villanueva, EM, Hong, Z, French, J, Yang, H, ...Titianova, E, et al. Randomized phase III study 306. Adjunctive perampanel for refractory partial-onset seizures. – Neurology, 2012, 78, 1408-1415. IF=8,249


10. Lubenova, D, Titianova, E., Dance Vasileva D. Orthostatic Reactivity in Patients with Diabetic Neuropathy. Maced J Med Sci, 7, 2014 (2): 244-248. http://dx.doi.org/10.3889/MJMS.1857-5773.2014.0393


11. Calabresi, PA, Kieseier, BC,Arnold, DL, Balcer, LJ , Boyko, A, Pelletier, J, Liu, S, Zhu, Y, Seddighzadeh, A, Hung, S, Deykin, A; ADVANCE Study Investigators (Kremenchutzky, M, Duquette, P, Anderson, G, Carnes, K, Huang, D, Hunter, S, Newsome, S, Picone, M, English, J, Shi, J, Hughes, B, Fox, E, Kantor, D, Bermel, R, Galdames, D, Vargas, J, Arango, G, Schlesinger, A, Reyes, S, Amaya, L, Castro, G, De la Maza, M, Genel, M, Ojeda, M, Rodriguez, L, Gavidia, JM, Perez, JC, Custodio, N, Sindic, C, Mulleners, E, Tarnev, I, Titianova, E, et al.). Pegylated interferon β-1a for relapsing-remitting multiple sclerosis (ADVANCE): a randomised, phase 3, double-blind study. – Lancet Neurol., 2014 13 (7): 657-665. IF=21.823
doi: 10.1016/S1474-4422 (14)70068-7. Epub 2014 Apr 30.

 

12. Titianova, E, Siebler, M. Struktur- und Funktionsdiagnostik der peripheren Muskulatur im Ultraschall Sonografic (Diagnostics of Structure and Function of the Peripheral Muscle System). – Klin Neurophysiol 2015, 46: 73–78.
IF=0.326 (2014)


13. Johnston, SC, Amarenco, P, Albers, GW, Denison, H, Easton, JD, Evans, SR, Held, P, Jonasson, J, Minematsu, K, Molina, CA, Wang, Y, Wong, KS; SOCRATES Steering Committee and Investigators … Lemmens, R, Massaro, A, Titianova, E, Hill, MD, Lavados, P, Wang, Y, Skoloudik, D, Amarenco, P, Röther J, et al. Ticagrelor versus Aspirin in Acute Stroke or Transient Ischemic Attack. – N Engl J Med, 2016, 375: 35-43. doi: 10.1056/NEJMoa1603060.
IF=13.55 (2015)


14. Stoyneva, Z, Velcheva, I, Antonova, N, Titianova, E, Koleva, I. Venoarteriolar reflex responses in diabetic patients. – Clin Hemorheol Microcirc., 2016, Oct 3.
IF=1.57 (2015)


15. Stoyneva, Z, Velcheva, I, Antonova, N, Titianova, E. Microvascular reactivity to thermal stimulation in patients with diabetes mellitus and polyneuropathy. – Clin Hemorheol Microcirc., 2016, Oct.
IF=1.57 (2015)

Методични ръководства

16. Titianova, Е. Duplex sonography of carotid and vertebral arteries. In: Neurosonology teaching course and exam. Budapest, 12-13 March 2010, 10-21 (Mannual).


17. Titianova, Е. Home based self-directed physical therapy – one easy way for better quality of life in diabetic neuropathy. In: Self-directed didactic tools for physical therapy in diabetic neuropathy. Sofia, 2010, 7-8. Project number 502217-LLP-1-2009-1-PT-GRUNDTVIG-GMP (www.projectpaladin.eu).


18. Titianova, E., Vastag, I, Csiba, L..TCD protocol. – In: Manual of Neurosonology. Csiba, L, Baracchini, C (eds). Cambridge University Press, 2016.

 

1.1.2. Публикации в български издания

Периодични научни списания


1. Титянова, Е., Велчева, И., Стаменов, Б. Лечение на острия исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза в България. – Невросонография и мозъчна хемодинамика, 2010, 6 (1): 9-14.


2. Титянова, Е., Гергелчева, В., Михайлова, В., Чамова, Т., Търнев, И. Миосонографни и клинико-генетични проучвания при болен с дистална миопатия. – Невросонография и мозъчна хемодинамика, 2010, 6 (2): 87-94.


3. Титянова, Е., Даскалова, И., Каракънева, С., Пакерова, Б., Филчева К, Партенов, Г. Мозъчен кръвен ток и сърдечна функция при болни със захарен диабет – корелативни клинични, невросонографни и ехокардиографски проучвания. – Невросонография и мозъчна хемодинамика, 2010, 6 (2): 103-109.


4. Чамова, Т., Титянова, Е., Търнев, И., Димова, Р. Миосонографна оценка на триглавия мускул на подбедрицата при автозомно-рецисивна наследствена миопатия с телца на включване. – Невросонология и мозъчна хемодинамика, 2011, 7 (2): 93-99.


5. Димова, Р., Даскалова, И., Тодорова, С., Титянова, Е. Диабетна невропатия – корелативни клинични и електромиографски проучвания. – Невросонология и мозъчна хемодинамика, 2011, 7 (2): 115-123.


6. Титянова, Е., Гиров, К., Каракънева, С., Петров, И., Лозев, И. Ранна проксимална дисекация на общата сънна артерия след каротидна ендартеректомия. – Невросонология и мозъчна хемодинамика, 2012, 8 (1): 7-14.


7. Чамова, Т., Титянова, Е., Търнев, И., Димова, Р. Миосонографна оценка на триглавия мускул на подбедрицата при метаболитна невропатия. – Невросонология и мозъчна хемодинамика, 2012, 8 (1): 15-21.


8. Титянова, Е., Чамова, Т., Каракънева, С., Димова, Р. Миосонографна оценка на триглавия мускул на подбедриците при хронична пост-инсултна хемипареза. – Невросонология и мозъчна хемодинамика, 2012, 8 (2): 75-80.


9. Николов, С., Титянова, Е., Попов, П., Чернинкова, С., Каракънева, С., Генова, К.. Ултразвуково изобразяване на хронични очни увреждания след взривна травма: описание на случай със синдром на Шарл Боне. – Невросонология и мозъчна хемодинамика, 2014, 10: 7-14.


10. Алексиев, Е., Гиров, К., Гирова, Б., Михова, А., Титянова, Е. Клинично, интраоперативно и мултимодално ултразвуково изследване на меланом в личево-челюстната област. – Невросонология и мозъчна хемодинамика, 2014, 10: 15-21.


11. Titianova, E. Hemiparetic Gait in Stroke neurorehabilitation. – Невросонология и мозъчна хемодинамика, 2014, 10: 123-130.


12. Titianova, E., Велчева, И., Андонова, С. Мозъчен инсулт в България: съвременни проблеми. – Невросонология и мозъчна хемодинамика, 2015, 11 (1): 7-13.


13. Titianova, E., Чернинкова, С. Невроофталмосонология: диагностична стойност и клинично приложение. – Невросонология и мозъчна хемодинамика, 2015, 10 (1): 15-23.


14. Стойнева, Зл., Велчева, И., Титянова, Е. Вариабилност на сърдечната честота при болни с вибрационна болест от локални вибрации. Невросонология и мозъчна хемодинамика, 2015, 11: 75-82.


15. Генова, К, Гиров, К, Титянова, Е., Антонова, А. Фенестрация на базиларната артерия – корелативни МРТ и невросонографски изследвания. – Рентгенология и радиология, LIV, 2015 (3): 172-175.


16. Adam, G, Korkova, A, Stoyanova, E, Genova, K, Titianova, E. Clinical and neuroimaging studies in dysgenesis of corpus callosum: a case report. – Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, 2016, 12: 13-21.


17. Dimitrova, Tz, Vladimirov, T, Titianova, E. Tolosa-Hunt syndrome: Prospective clinical and neuroimaging studies. Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, 2016, 12: 23-26.

Научни обзори

18. Клисурски, М., Титянова, Е. Съвременни аспекти на тромболитичното лечение при остър исхемичен мозъчен инсулт. – Невросонография и мозъчна хемодинамика, 2010, 6 (1): 33-42.


19. Попов, П., Титянова, Е. Съвременни аспекти на тардивната дискинезия. – Невросонография и мозъчна хемодинамика 2010, 6 (2): 134-140.


20. Попов, П., Димова, Р., Тодорова, С., Титянова, Е. Tранскраниалната магнитна стимулация – настояще и перспективи. – Невросонология и мозъчна хемодинамика, 2012, 8 (1): 22-33.


21. Любенова, Д., Титянова, Е. Принципи на съвременната неврорехабилитация. – Невросонология и мозъчна хемодинамика, 2012, 8 (1): 45-55.


22. Рамшев, Н., Енева, В., Андонова, С., Рамшева, З., Титянова, Е. Терапевтична хипотермия в медицината – защо и кога? – Невросонология и мозъчна хемодинамика, 2012, 8 (2): 87-94.


23. Андонова, С., Кирилова, П., Димитрова, Цв., Рамшев, Н., Енева, В., Стаменов, Б., Рамшева, К., Титянова, Е. Терапевтична хипотермия при остър исхемичен инсулт. – Невросонология и мозъчна хемодинамика, 2012, 8 (2): 95-101.


24. Каразапрянов, П., Титянова, Е. Високоинтензивен фокусиран ултразвук в неврологията. – Невросонология и мозъчна хемодинамика, 2016, 12: 61-71.

Научни сборници

1.1.3. Участия в национални консенсуси, алгоритми и стандарти

 

1. Национален консенус за диагностика и лечение на паркинсоновата болест. Двигателни нарушения, 7 (2), 2010.


2. Национален консенсус за диагностика и лечение на неврологично обусловените болки. Cephalgia, 12 (1), 2010.


3. Национален консенсус за диагностика и лечение на епилепсията. Двигателни нарушения, 9 (2), 2011.


4. Национален консенус за диагностика и лечение на множествената склероза. Двигателни нарушения, 8 (1), 2011.


5. Национален консенсус за профилактика, диагноза, лечение и рехабилитация на мозъчносъдовите заболявания. Българска неврология, 11 (4), 2011.


6. Национален консенсус за профилактика, диагноза, лечение и рехабилитация на мозъчносъдовите заболявания. Българска неврология, 11 (4), 2013.


7. Национален консенсус за приложението на терапевтична плазмафереза при неврологичните заболявания. Българска неврология, 15 (1), 2014 (допълнение 3)


8. Национален консенсус за механична тромбектомия при остър исхемичен мозъчен инсулт. С., 2016 (под печат)

Участие в справочници

1. Проф. д-р Екатерина Титянова, д.м.н. – В: Михайлов Л. Светила в Българската медицина. Висша книжовна школа „Сириус 4”, 2010: 318-320. / ISBN 978-954-8582-33-9.


2. Екатерина Титянова. – В: Михайлов Л. Бележити българи на съвременна България. Висша книжовна школа „Сириус 4”, 2012; 365-366 / ISBN 978-954-8582-35-3


3. Екатерина Титянова. – В: Алманах с фотолбум. Издание на българската академия на науките и изкуствата, С., 2014, 101-102.

1.2. Монографии — у нас и в чужбина

1.2.1. Участия в монографии

 

Титянова, Е., Любенова Д. Хемипаретична походка след мозъчен инсулт. Съвременни методи на изследване и неврорехабилитация. Коти ЕООД, С., 2016 / ISBN 978-619-90419-2-5


1. Титянова, Е. Нормална походка. В. Титянова, Е., Любенова Д. Хемипаретична походка след мозъчен инсулт. Съвременни методи на изследване и неврорехабилитация. Коти ЕООД, С, 2016: 11-40.


2. Титянова, Е. Хемипаретична походка след инсулт. В. Титянова, Е., Любенова Д. Хемипаретична походка след мозъчен инсулт. Съвременни методи на изследване и неврорехабилитация. Коти ЕООД, С, 2016: 41-62.


3. Титянова, Е. Реорганизация на двигателния контрол след мозъчен инсулт. В. Титянова, Е., Любенова Д. Хемипаретична походка след мозъчен инсулт. Съвременни методи на изследване и неврорехабилитация. Коти ЕООД, С, 2016: 63-88.

 

1.2.2. Участия в учебници и учебни помагала

 

Неврология. Под редакция на Миланов И. Медицина и физкултура, София, 2012: 308-321. ISBN 978-954-420-296-5


4. Титянова, Е. Невросонология. – В: Топалов, Н., Миланов, И., Титянова, Е. Невроизобразяващи методи. Миланов, И. (ред). Неврология. София, Медицина и физкултура, 2012: 308-321.


5. Титянова, Е. Изследване на походката. В: Методи на изследване в неврологията. Миланов, И. (ред) Неврология. София, Медицина и физкултура, 2012: 393-396.


6. Титянова, Е., Хараланов, Л. Асимптомна мозъчносъдова болест. – В: Титянова, Е., Хараланов, Л., Стаменова, П., Масларов, Д. Съдови заболявания на нервната система. Миланов, И. (ред). Неврология. София, Медицина и физкултура, 2012: 405-409.


7. Титянова, Е. Транзиторни исхемични атаки. – В: Титянова, Е., Хараланов, Л., Стаменова, П., Масларов, Д. Съдови заболявания на нервната система. Миланов, И. (ред). Неврология. София, Медицина и физкултура, 2012: 409-416.

 

Учебник по нервни болести. Обща неврология. Под редакция на Е. Титянова. Университетско издателство ”Св. Кл. Охридски” , София, 2015./ ISBN 978-954-07-3672-7.


8. Титянова, Е. Рефлексна дейност. В: Учебник по нервни болести. Обща неврология. Подр редакция на Титянова, Е. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, С., 2015: 19-36.


9. Титянова, Е., Попов П. Сетивност. В: Учебник по нервни болести. Обща неврология. Подр редакция на Титянова, Е. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, С., 2015: 37-54.


10. Титянова, Е. Двигателна дейност. В: Учебник по нервни болести. Обща неврология. Подр редакция на Титянова, Е. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, С., 2015: 55-88.


11. Титянова, Е., Попов П, Димова Р, Стаменов Б. Черепномозъчни нерви. Специализирана сетивност. В: Учебник по нервни болести. Обща неврология. Подр редакция на Титянова, Е. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, С., 2015: 89-128.


12. Титянова, Е., Велчева И. Корови синдроми. В: Учебник по нервни болести. Обща неврология. Под редакция на Титянова, Е. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, С., 2015: 161-169.


13. Титянова, Е. Общомозъчни синдроми. В: Учебник по нервни болести. Обща неврология. Подр редакция на Титянова, Е. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, С., 2015: 170-176.


14. Стаменов Б, Титянова, Е. Съзнание и неговите нарушения. Мозъчна смърт В: Учебник по нервни болести. Обща неврология. Подр редакция на Титянова, Е. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, С., 2015: 177-184.


15. Титянова, Е., Стаменов Б, Попов П, Димова Р, Велчева И, Генова К. Методи на изследване в неврологията. В: Учебник по нервни болести. Обща неврология. Под редакция на Титянова, Е. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, С., 2015: 185-248.


16. Любенова Д, Титянова, Е. Неврорехабилитация. В: Учебник по нервни болести. Обща неврология. Подр редакция на Титянова, Е. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, С., 2015: 249-260.

2.4. Справочници

1. Българска невросонология. Кой Кой е. Под редакцията на Е. Титянова, С. Андонова, С. Каракънева Издание на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика, КОТИ ЕООД, С. 2015.

 

2.5. Научни доклади във форуми в чужбина и у нас (пленарни и др.).

 

2.5.1. Форуми в чужбина

Конгреси

1. Titianova, E. The impact of neurosonology in the process of atherosclerosis in cerebrovascular diseases. In: 17th World Congress of Clinical Nutrition (WCCN) and 7th International Congress on Cardiovascular Dieases (ICCD), 24-26 October 2013, Sofia, Bulgaria (пленарен доклад).


2. Titianova, E., Velcheva I, Andonova S. Stroke in Bulgaria. In: World Stroke Congress, 21-25 October 2014, Istambul, 74 (пленарен доклад).


3. Titianova, E. Classification of carotid artery stenosis. In: Teaching course 1: Clinical Usefulness of Doppler ultrasound in vascular neurology. World Stroke Congress, 21-25 October 2014, Istambul, 30 (пленарен доклад).

Научни срещи

4. Titianova, E., Daskalova I, Karakaneva S, Filcheva K. Correlative clinical, neurososnographic and echocardiographic studies in different types of diabetes mellitus. In: 15th Meeting of the European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics. Madrid, 22-25 May 2010 (O-13). Cerebrovascular Diseases, 29 (Suppl 1), 2010: 16 (oral presentation) IF=2.987


5. Titianova, E., Chamova T, Guergueltcheva V, Tournev I. Four-dimentional ultrasound calf muscle imaging in patients with genetic types of distal myopathy. In: 16th Meeting of the European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, May 20-23, 2011, Munich, Germany. Cerebrovascular diseases, 31 (Suppl 1), 2011: 10 (06) (oral presentation). IF=2.987


6. Titianova, E., Cherninkova S, Karakaneva S, Stamenov B. Four-dimentional ultrasound imaging in neuro-ophthalmology. In: 16th Meeting of the European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics. Munich, May 20-23, 2011. Cerebrovascular Diseases, 31 (Suppl 1), 2011: 18 (019) (oral presentation). IF=2.987


7. Titianova, E. Four-dimentional ultrasound diagnostics in neurology. In: 15th Neurosonology Research Group Meeting, Beijing, 14-16 October, 2011: 15 (пленарен доклад).


8. Titianova, E., Karakaneva S, Chamova T, Tournev I. Can neuro-myosonology help for differentiation of the type and the severity of triceps surae muscle lesions. In: 17th Meeting of the European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, May 17-20, 2012, Venice, Italy. Cerebrovascular Diseases, 33 (Suppl 1), 2012: 41-42 (024) (oral presentation). IF=2.987


9. Titianova, E., Karakaneva S, Chamova T, Tournev I. Space-time Ultrasound Imaging of Calf Muscle Lesions. 18th Meeting of the European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, May 23-27, 2013, Porto, Portugal. Cerebrovascular Diseases, 35 (Suppl 1), 2013: 41-42 (024) (poster presentation).


10. Titianova, E.. Space-time Neurosonology in Clinical Usage – Why and When? In:16th World Neurosonology Meeting of the World Federation of Neurology, 17-20 October 2013, Sofia, Bulgaria. Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, 9, 2013, 2, 97-98 (L20) (Plenary)


11. Velcheva I, Antonova N, Titianova, E., Damianov P. Carotid Pathology in Cerebral Infarctions: Effects of Blood Pressure and Blood Viscosity. In:16th World Neurosonology Meeting of the World Federation of Neurology, 17-20 October 2013, Sofia, Bulgaria. Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, 9, 2013, 2, 105 (P2).


12. Titianova, E., Velcheva I, Karakaneva S, Hristova K, Ramsheva Z, Ramshev K. Carotid Blood Flow, Cardiac Function and Risk Factors for Cerebrovascular Disease – Correlative Clinical and Ultrasound Studies. In:16th World Neurosonology Meeting of the World Federation of Neurology, 17-20 October 2013, Sofia, Bulgaria. Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, 9, 2013, 2, 112 (P20).


13. Titianova, E., Velcheva I, Karakaneva S. Cerebral Autoregulation in Patients with Orthostatic Intolerance: a Transcranial Doppler Sonography Monitoring. In:16th World Neurosonology Meeting of the World Federation of Neurology, 17-20 October 2013, Sofia, Bulgaria. Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, 9, 2013, 2, 117 (P32).


14. Nikolov S, Titianova, E., Cherninkova S, Karakaneva S, Popov P, Genova K. Ultrasound Imaging of Chronic Blast Eye Trauma: a Case Report of Charles Bonnet SyndromE.In:16th World Neurosonology Meeting of the World Federation of Neurology, 17-20 October 2013, Sofia, Bulgaria. Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, 9, 2013, 2, 125 (P51).


15. Dimova R, Titianova, E., Karakaneva S, Daskalova I.Correlative Electromyographic and Multimodal Ultrasound Imaging Studies of Calf Muscle Lesions. In:16th World Neurosonology Meeting of the World Federation of Neurology, 17-20 October 2013, Sofia, Bulgaria.

Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, 9, 2013, 2,125 (P52).Alexiev E, Guirov K, Mihova A, Guirova B, Titianova, E. Clinical, Intraoperative and Multimodal Ultrasound Imaging Study of Facial Melanoma. .In:16th World Neurosonology Meeting of the World Federation of Neurology, 17-20 October 2013, Sofia, Bulgaria. Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, 9, 2013, 2, 125-126 (P53).


16. Lubenova D, Titianova, E., Dimitrova A. Orthostatic reactivity in patients with diabetic neuroathy. In:16th World Neurosonology Meeting of the World Federation of Neurology, 17-20 October 2013, Sofia, Bulgaria. Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, 9, 2013, 2, 126 (P60).


17. Titianova, E., Velcheva I, Karakaneva S, Effects of peripheral muscle pump on orthostatic intolerance: transcranial Doppler sonography monitoring. In: 18th Meeting of the European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, May 8-13, 2014, Rome, Italy. Cerebrovascular Diseases, 37 (Suppl 21), 2014: 33 (P9)


18. Titianova, E. Hemiparetic Gait in Stroke neurorehabilitation. In: Regional Teaching Course of European Academy of Neurology, 3-5 October 2014, Sofia, Bulgaria. Невросонология и мозъчна хемодинамика, 10, 2014: 123-130 (plenary).


19. Titianova, E. Ultrasound technologies in neurology. In: 2nd Regional meeting and workshop “Cerebral hemodynamics and neurosonology”, October 25-26, 2014, Tbilisi, Georgia (plenary).


20. Titianova, E. Ultrasound classification of carotid artery stenosis. IUniversity of Belgrade, School of Medicine, May 4, 2015 (Invited lecturer).


21. Titianova, E. Space-time neurosonology in clinical usage Clinic of Neurology Clinical Center of Belgrade, May 5, 2015 (Invited lecturer).


22. Titianova, E., Siebler M. Ultrasound muscle movement imaging in neurorehabilitation. In: Proceedings in 21th Meeting of the European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, May 13-16, 2014, Budapest, Hungary. Clinical Neuroscience, 13, 2016: 31-32 (plenary).


23. Titianova, E. Ultrasound in neuromuscular disorders. In: 5nd Regional meeting and workshop “Cerebral Hemodynamics and Neurosonology”, October 22-23, 2016, Tbilisi, Georgia (plenary).

2.5.2. Форуми в България

Конгреси


1. Титянова, Е. Мултифокална атеротромбоза при захарен диабет. В: V национален конгрес на Българската диабетна асоциация с международно участие, Варна, 13-16 май 2010: 41. (пленарен доклад).


2. Димова, Р., Даскалова, И., Тотомирова, Цв., Семерджиева, Н., Тодорова, С., Титянова, Е. Диабетна невропатия – корелативни клинични и електромиографски проучвания. В: V национален конгрес на Българската диабетна асоциация с международно участие, Варна, 13-16 май 2010: 55. (отпечатано).


3. Титянова, Е., Даскалова, И., Каракънева, С., Пакерова, Б., Филчева, К., Партенов, Г. Мозъчен кръвен ток и сърдечна функция при болни с различен тип захарен диабет: корелативни клинични, невросонографни и ехокардиографски проучвания. В: V национален конгрес на Българската диабетна асоциация с международно участие, Варна 13-16 май 2010. Сборник резюмета, 58-59. (отпечатано).


4. Титянова, Е., Любенова Д. Приложение на специализирана кинезитерапия при диабетна невропатия. В: V национален конгрес на Българската диабетна асоциация с международно участие, Варна, 13-16 май 2010: 60-61.


5. Титянова, Е. Български консенсус на ехографска оценка при каротидно стентиране. В: Пети национален конгрес по интервенционална кардиология. София, 7-9 октомври 2011. Програма (пленарен доклад).


6. Титянова, Е., Стаменов, Б., Ефтимов, Т., Андонова, С., Велчева, И. Алгоритъм за диагноза и лечение на травми на нервната система. Четвърта пленарна сесия. В: XII Национален конгрес по неврология с международно участие. Боровец, 19-21 май 2011. Българска неврология, 11 (2), 2011: 157-160 (пленарен доклад).


7. Велчева, И., Петрова, Ю., Стойнева, Зл., Титянова, Е. Алгоритъм за диагноза и лечение на заболявания на автономната нервна система. Първа пленарна сесия. В: XII Национален конгрес по неврология с международно участие. Боровец, 19-21 май 2011. Българска неврология, 11 (2), 2011: 35-37 (пленарен доклад).


8. Титянова, Е. Диабетна невропатия. В: VII национален конгрес на Българската диабетна асоциация с международно участие. Русе, 11-13 май 2012: 41 (пленарен доклад).


9. Титянова, Е. Ултразвукова диагностика при спешни състояния в неврологията. В: XIII Национален конгрес по неврология с международно участие. Златни Пясъци, 16-19 май 2013. Българска неврология, 13 (2), 2013: 157-160 (пленарен доклад).


10. Титянова, Е., Чернинкова С. Невро-офталмо-сонология: диагностична стойност и клинично приложение. В: XIV Национален конгрес по неврология с международно участие. Златни пясъци, 7-10 май 2015. Българска неврология, 16 (1), 2015: 59 (пленарен доклад).


11. Пиронева, М., Костов, К., Титянова, Е., Петров, Ив. Случай на спонтанна интракраниална дисекация на вътрешната сънна артерия. В: XIV Национален конгрес по неврология с международно участие. Златни пясъци, 7-10 май 2015. Българска неврология, 16 (1), 2015: 75-76 (постер 112).


12. Димитрова, Цв., Каракънева, С., Титянова, Е. Ултразвуково изобразяване на зрителния нерв: нормални стойности. В: XIV Национален конгрес по неврология с международно участие. Златни пясъци, 7-10 май 2015. Българска неврология, 16 (1), 2015: 105 (постер 572).


13. Тагаланова, И., Каракънева, С., Миланов, Ив., Титянова, Е. Ултразвуково изобразяване на мезенцефалона и III вентрикул: нормални стойности. В: XIV Национален конгрес по неврология с международно участие. Златни пясъци, 7-10 май 2015. Българска неврология, 16 (1), 2015: 105 (постер 573).


14. Titianova, E., Velcheva, I., Andonova, S. Stroke in Bulgaria. In: First National Congress of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, 2-4 October 2015, Sofia. Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, 11, 2015: 98-99 (пленарен доклад - L2).


15. Velcheva, I., Titianova, E., Antonova, N. Comparative neurosonographic and hemorheological studies in cerebrovacular diseases. – In: First National Congress of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, 2-4 October 2015, Sofia. Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, 11, 2015: 100 (пленарен доклад - L8).


16. Genova, K., Guirov, K., Titianova, E. Basilar artery fenestration. In: First National Congress of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, 2-4 October 2015, Sofia. Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, 11, 2015: 108-109 (poster - P13).


17. Dimitrova, Tz., Karakaneva, S., Titianova, E. Ultrasound imaging of optic nerves in healthy subjects: effects of pour output and refractive errors. – In: First National Congress of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, 2-4 October 2015, Sofia. Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, 11, 2015: 109 (poster - P14).


18. Talaganova, I., Karakaneva, S., Milanov, I., Titianova, E. Ultrasound brain parenchyma imaging in Parkinson’s disease. – In: First National Congress of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, 2-4 October 2015, Sofia. Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, 11, 2015: 109-110 (poster - P16).


19. Iliev, P., Lalova, M., Titianova, E. Modeling the navigational system of the brain: a review. – In: First National Congress of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, 2-4 October 2015, Sofia. Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, 11, 2015: 112 (poster - P22).


20. Vladimirov, T., Farandzha, D., Dimitrova, Tz., Titianova, E. Tolosa-Hunt syndrome: Prospective clinical and neuroimaging studies. – In: First National Congress of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, 2-4 October 2015, Sofia. Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, 11, 2015: 112 (poster - P23).


21. Adam, G., Korkova A, Stoyanova E, Genova K, Titianova, E. Clinical and neuroimaging studies in dysgenesis of corpus callosum: a case report. In: First National Congress of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, 2-4 October 2015, Sofia. Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, 11, 2015: 113 (poster - P24).


22. Титянова, Е. 10 години българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика. Начало на Балканско сътрудничество. В: Шести Балкански конгрес по история и философия на медицината, 23-25 октомври 2015, Пловдив. Програма: 2.


23. Титянова, Е. Диабетна невропатия и стареене. В: X юбилеен национален конгрес на Българската диабетна асоциация с международно участие. Хотел Лайтхаус, Балчик, 3-5 юни 2016: 11 (пленарен доклад).

Конференции

Симпозиуми, срещи и семинари

24. Титянова, Е. Тайни на активното стареене. Сателитен симпозиум на Гедеон Рихгр АД. Пета юбилейна среща на Българската асоциация по невросонография и мозъчна хемодинамика с международно участие, София, 2-3 октомври 2010. Невросонография и мозъчна хемодинамика, 6 (2), 2010: 154.


25. Титянова, Е, Чернинкова С, Коев К, Каракънева С. Четири-измерна ултразвукова диагностика в невроофталмологията. В: ХIII годишна среща на Съюза на очните лекари в България, Пловдив, 12-15 май 2010: 27.


26. Титянова, Е. Диагностични и терапевтични аспекти на каротидната атеротромбоза. Сателитен симпозиум на Санофи-Авентис. Пета юбилейна среща на Българската асоциация по невросонография и мозъчна хемодинамика с международно участие, София, 2-3 октомври 2010. Невросонография и мозъчна хемодинамика, 6 (2), 2010: 155.


27. Велчева, И., Титянова, Е., Андонова, Н., Дамянов, П. Влияние на кръвния вискозитет и кръвното налягане върху невросонографните показатели от каротидните артерии при болни с рискови фактори за мозъчносъдова болест и с мозъчни инфаркти. Постерна сесия. В: Пета юбилейна среща на Българската асоциация по невросонография и мозъчна хемодинамика с международно участие, София, 2-3 октомври 2010. Невросонография и мозъчна хемодинамика, 6 (2), 2010: 6 (приложение 1).


28. Титянова, Е. Даскалова, И., Каракънева, С., Пакерова, Б., Филчева, К., Партенов, Г. Мозъчен кръвен ток и сърдечна функция при болни с различен тип захарен диабет: корелативни клинични, невросонографни и ехокардиографни проучвания. Постерна сесия. В: Пета юбилейна среща на Българската асоциация по невросонография и мозъчна хемодинамика с международно участие, София, 2-3 октомври 2010. Невросонография и мозъчна хемодинамика, 6 (2), 2010: 10-11 (приложение 1).


29. Любенова, Д., Титянова, Е. Приложение на специализирана кинезитерапия при диабетна невропатия. Постерна сесия. В: Пета юбилейна среща на Българската асоциация по невросонография и мозъчна хемодинамика с международно участие, София, 2-3 октомври 2010. Невросонография и мозъчна хемодинамика, 6 (2), 2010: 12 (приложение 1).


30. Тодоров, И., Каракънева, С., Лилов, М., Петков, А., Титянова, Е. Ултразвуково мониториране на посттравматична каротидо-кавернозна фистула. Постерна сесия. В: Пета юбилейна среща на Българската асоциация по невросонография и мозъчна хемодинамика с международно участие, София, 2-3 октомври 2010. Невросонография и мозъчна хемодинамика, 6 (2), 2010:14 (приложение 1).


31. Титянова, Е. Клинично приложение на статините при мултифокална атеротротромбоза. Мултидисциплинарен симпозиум „Каротидно стентиране – резултати и перспективи”. Болница Токуда, София, 17 април 2010. Програма.


32. Титянова, Е. Епидемиология и значимост на каротидната патология. Мулти-дисциплинарен симпозиум „Каротидно стентиране – резултати и перспективи”. Болница Токуда, София, 17 април 2010. Програма.


33. Титянова, Е. Медикаменти на Гедеон Рихтер в профилактиката и лечението на каротидната атеросклероза. В: Шеста среща на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика с международно участие, Албена, 3-4 септември 2011. Невросонология и мозъчна хемодинамика, 7 (2), 2011: 148.


34. Титянова, Е. Невропатия при захарен диабет. В: Международен симпозиум “Нови подходи в лечението на захарен диабет тип 2”, Варна, 13-15 май 2011: 33.


35. Titianova, E. Ultrasound diagnostics. In: Non-invasive diagnostic modalities for peripheral vascular disease. Bulgarian endovascular course, 9-11 December 2011, Sofia. Програма.


36. Титянова, Е. Артериална хипертония – кога става враг на мозъка? В: Фатално заболяване ли е артериалната хипертония днес и какво е прицелното артериално налягане?. Симпозиум на Българската лига по хипертония, София, 11 май 2012. Програма. (пленарен доклад).


37. Титянова, Е. Диагностични методи при ТИА. В: Академия „Мозъчно-съдови заболявания”, Златни пясъци, 25-27 май 2012. Програма. (пленарен доклад).


38. Титянова, Е. Невропротекция – мит или реалност. В: Съдови заболявания и невропротекция. Митове и предизвикателства в неврологията. Осми Collegium praxis neurologicae “Шумен и приятели 2012”. Шумен, 29.06.-1.07.2012 (пленарен доклад).


39. Титянова, Е. Четири-измерно ултразвуково изобразяване в неврологията. В: Седма среща на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика с международно участие, София, 28-30 септември 2012, Невросонология и мозъчна хемодинамика, 8 (2), 2012: 112.


40. Титянова, Е. Caduet и Sermion – интегриран подход за профилактика и лечение на мозъчносъдовата болест. В: Седма среща на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика с международно участие, София, 28-30 септември 2012, Невросонология и мозъчна хемодинамика, 8 (2), 2012: 112.


41. Титянова, Е. Axanum – комбинирана протекция при мозъчносъдова болест. В: Седма среща на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика с международно участие, София, 28-30 септември 2012, Невросонология и мозъчна хемодинамика, 8 (2), 2012: 113.


42. Титянова, Е. Мозъчна реорганизация и неврорехабилитация. В: Академия „Рехабилитация” 2012, 15-17 ноември 2012 г., Програма, 8 (пленарен доклад).


43. Титянова, Е. Интегриран подход за профилактика и лечение на мозъчносъдовите заболявания. Сателитен симпозиум. Пловдив, 7.12. 2012 г.


44. Титянова, Е. Артериално кръвно налягане – кога става враг на мозъка?.В: Осма среща на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика София, 17 октомври 2013, Невросонология и мозъчна хемодинамика, 9, 2013: (пленарен доклад).


45. Титянова, Е. Тайни на активното стареене. В: Девета среща на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика София, 2 октомври 2014, Невросонология и мозъчна хемодинамика, 10, 2014: (пленарен доклад).


46. Титянова, Е. Новите технологии в неврологията (модератор). В: Шумен и приятели 2014, 10-12 октомври 2014, Шумен.


47. Титянова, Е. Modern Trends in Neurosonology. В: Практически семинар по неврофизиология и невросонология, 20-22 март 2015, Плевен (модератор).


48. Титянова, Е. Диабетна невропатия. Научно-практически семинар. Гоце Делчев, 27-28 ноември 2015.


49. Титянова, Е. Съвременни тенденции в невросонологията. В: Практически семинар по неврофизиология и невросонология, 18-20 март 2016, комплекс „Слънчев ден”, Варна (модератор).


50. Титянова, Е. Диабетна невропатия и стареене. В: Диабет и нервна система – различен поглед. Научно-практически семинар. Варна, 27-28 май 2016.

 

Коментари