Публикация

Настоящи познания за Anaplasma phagocytophilum

Настоящи познания за Anaplasma phagocytophilum

Настоящи познания за Anaplasma phagocytophilum

 

Баймакова М, Пепович Р, Цачев И. Настоящи познания за Anaplasma phagocytophilum. Обща медицина, 2020, № 3, 80-85.

 

Baymakova M, Pepovich R, Tsachev I. Current knowledge on Anaplasma phagocytophilum. General Medicine 2020; 22(3): 80-85.

 

Indexing: Scopus

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

28 март 2022

Прикачени файлове

General Medicine, 2020, 22(3), 80-...

Коментари