Публикация

НСОПЛБ със становище по промените в профилактичните прегледи

НСОПЛБ със становище по промените в профилактичните прегледи

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България излезе със свое становище относно проекта за промени в Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, предложени от Министерството на здравеопазването и публикувани на сайта на ведомството. 

 

От сдружението предлагат изменения както по отношение на предложените допълнителни изследвания за деца, така и при тези за възрастни. Сред тях са например промени в скрининга за предиабет/диабет тип 2 за хора над 18 години, допълнения към профилактичния пакет изследвания във възрастта 20-65 години и др.

От НСОПЛБ искат равен и лесен достъп за всички пациенти

Според НСОПЛБ ехографията на млечни жлези в млада възраст е полезно решение, но за да бъде реализирано, трябва да е предвиден броят подлежащи на изследването, броят лекари, които могат да го извършат, както и тяхното териториално разположение, така че да се осигури равен и лесен достъп до изследването на територията на страната.

Предлагат се текстове, свързани с внедрения в НЗИС модул за е-преглед

Освен профилактичните изследвания общопрактикуващите лекари включват в становището си и предложения за текстови допълнения, свързани с внедрения в НЗИС модул за е-преглед. Текстовете най-общо имат за цел както да облекчат административната работа на лекарите, така и да освободят пациентите от разнасяне на документи. Те посочват още, че тази електронизация ще осигури допълнително физическо и времево пространство за осъществяване на преките медицински дейности с пациентите.

 

Предложението на сдружението - в прикачения файл.

Прикачени файлове

Izh. N 11 _ Stanovishte _NSOPLB_Na...

Коментари