Публикация

Какво знаем за имунния отговор към SARS-CoV-2?

Какво знаем за имунния отговор към SARS-CoV-2?

Повечето хора, заразени със SARS-CoV-2, развиват Т-клетъчен и антитялов (хуморален) отговор срещу вируса в рамките на няколко седмици след първоначалното излагане.

Какво представляват Т-клетките и антителата и защо са важни?

Т-клетките произвеждат имунен отговор на клетъчно ниво. Т-хелперите организират имунните отговори и активират В-клетките за освобождаване на антитела, докато цитотоксичните Т-клетки убиват заразените клетки на гостоприемника.

 

Антителата се образуват и освобождават от специфични за вируса В-клетки в отговор на сигнал от хелперните Т-клетки. Антителата се прикрепят към белтъчни антигени на повърхността на вируса и му пречат да навлезе в клетките-мишени.

 

Тестовете за антитела са полезни, за да покажат дали пациентът наскоро е бил заразен със SARS-CoV-2.

Лабораторни маркери за доказване на SARS-CoV-2. инфекция

 

Изследванията обаче показват, че антитяловият отговор срещу SARS-CoV-2 намалява с времето, а съществуват и данни, че някои заразени индивиди не произвежда ...

Публикацията е за логнати потребители

Моля, регистрирайте се или влезте с вашия профил, за да прочетете цялата публикация.

Коментари