Публикация

СОИБОМ срещу идеята за премахване на личните лекари

СОИБОМ срещу идеята за премахване на личните лекари

Сдружението на обучителите и изследователите в България по Обща медицина (СОИБОМ) разпространи декларация, в която изразява своето несъгласие както с начина, така и със съдържанието на разпространяваните чрез медиите намерения за премахване на личните лекари.

Не се оценява ролята на ОПЛ в съвременната здравна система

Според членовете на организацията това показва непознаване на идеята и ролята на общопрактикуващия лекар в една съвременна здравна система. 

 

Те заявяват своята готовност за сътрудничество при обсъждане на различни възможности за решаването на проблемите в общата практика. Но така също декларираме и решимост за отстояване престижа на специалността и достойнството на лекарите, които всеки ден решават здравните проблеми на хората, дали им своето доверие, се заявява в декларацията на СОИБОМ. 

 

Вижте пълния текст на декларацията в прикачения файл.

Прикачени файлове

dekl_2022.pdf

Коментари

става дума,че няма смисъл да се чака на две опашки!

дрън,дрън-ярина! кой ще премахне личните лекари! няма,такава медицинска система!