Публикация

Библиография на проф. д-р Витан Влахов, дм, дмн - академик на БАНИ

Библиография на проф. д-р Витан Влахов, дм, дмн - академик на БАНИ

Проф. д-р Витан Даков Влахов, дм, дмн, е академик на Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ), професор по фармакология и клинична фармакология, доктор на медицинските науки. 

 

Работи към Отделението за наука при БАНИ.

 

 • 1961 г. – Завършва медицина в Медицинския университет в София.
 • 1967 г. – Доктор по медицина (канд. на мед. науки) – дисертация: „Фармакологична характеристика на някои пиридинови производни на формамидините“.
 • 1978 г. – Доцент (ст. н. сътр. II ст.).
 • 1981 г. – Ръководител на научноизследователска група по клинична фармакология при Президума на МА – София.
 • 1983 г. – Доктор на медицинските науки, дисертационен труд: „Механизми на фармакологично повлияване на мозъчното кръвообращение“.
 • 1984 г. – Професор по фармакология. Ръководител на Специализираната катедра по клинична фармакология и терапия при УБ “Царица Йоанна”, София.
 • 1986 г. – Ръководител на Катедра по клинична фармакология и терапия на Медицинския
 • факултет, МУ– София. Национален консултант по фармакология.
 • 2012 г. – Академик на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ)

Научни интереси

 • Експериментална фармакология: нови биологично активни съединения; фармакологично повлияване на мозъчното кръвообращение; клинични изследвания на медикаменти.
 • Клинична фармакология: фармакокинетична характеристика на нови лекарствени средства; фармакоепидемиология; фармакоикономика.

Научноорганизационна и обществена активност

Научни дружества

 • Българско медицинско дружество по клинична фармакология и терапия (председател и поч. председател);
 • Българско научно дружество по изучаване на болката (зам.-председател);
 • Германско дружество по клинична фармакология;
 • Европейско научно дружество по клинична фармакология.

Неправителствени организации

 • БЧК (зам.-председател, председател на Планинската спасителна служба)

Член на редакционни колегии на научни списания в България

„Съвременна медицина“

„Лекарска практика“

„Наука фармакология“

„Българска медицина“

„Независима лекарствена информация“

„Фармакотерапия“

„Eхо“ (Български туристически съюз)

и в чужбина

„Chemotherapy S. KARGER“ (International)

 „Биомедицина“ (Русия)

„Наука фармакология“ „Лекарственные средства“ (Русия)

Vlahov, V. в издания на Международния биографски център:

 • International Who’s who in Medicine 1995/96. 1st edition. Routledge. 1995; 484.
 • 2000 Outstanding scientists of the 20th century. First Edition. Melrose P. 2001; 245.
 • 2000 outstanding scientists of the 21st Century. Melrose Press Ltd. 2004; 433.

Публикации:

I. Специализирана научна литература

 • Оригинални статии – на български език; на други езици
 • Учебници, монографии, сборници
 • Доклади, лекции; консенсуси

II. H-index и цитирания

 

III. Изобретения

Коментари