Публикация

НЗОК разясни как ще плаща на болниците за COVID и PCR тестове от 1 април

НЗОК разясни как ще плаща на болниците за COVID и PCR тестове от 1 април

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е дала на всички районни здравноосигурителни каси и договорни партньори указания как ще процедира след отпадане на действието на извънредната епидемична обстановка при заплащане лечението на пациенти с COVID-19. За това информират от касата след „множество постъпили въпроси от граждани и лечебни заведения“.

 

Лечебните заведения, сключили договор за лечение на COVID-19 по изключение за времето на извънредната епидемична обстановка, вече няма да получават средства за тази дейност, както и за PCR тестовете, които правят. Средствата си ще получат обаче тези, които са хоспитализирали пациенти преди 1 април - датата на отпадането на епидемичната обстановка, дори и хоспитализираният пациент да е изписан след това. 

Ето и цялата информация от НЗОК:

За оказаната болнична медицинска помощ на хоспитализирани пациенти преди 1  април 2022 г. и дехоспитализирани след тази дата от болнични лечебни заведения, сключили договор в съответствие с §10 от ЗБНЗОК за 2021 г. и §10 от ЗБНЗОК за 2022 г., НЗОК ще изплаща извършената дейност по досега действащия ред.

 

Приетите след 1 април 2022 г. пациенти, които се нуждаят от лечение от COVID-19, ще бъдат лекувани при условията и по реда на НРД за медицинските дейности 2020-2022 г.

Хоспитализацията на пациенти не бива да бъде прекратявана

По този начин хоспитализацията на пациенти не бива да бъде прекратявана, а да се изпълнява от всички болнични лечебни заведения, отговарящи на условията по НРД за медицинските дейности 2020-2022 г., уточняват от НЗОК.

 

Лечебните заведения за болнична помощ могат да приемат и настаняват за лечение болни с  основна или придружаваща инфекция от COVID-19 в наличните в структурата им инфекциозни отделения и в останалите структури за болнично лечение, като определят легла за абсолютна изолация и обслужват хоспитализираните пациенти с COVID-19 - инфекция при стриктно спазване на медицинския стандарт по превенция и контрол на вътреболнични инфекции.

Ето как ще се плаща за изследванията за COVID:

Относно изпълнение на ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ тя се изпълнява от лечебни заведения, сключили договор с НЗОК по реда на НРД, по пакет „Вирусология“ и „Клинична лаборатория и микробиология“.

 

Останалите лечебни заведения, които са имали договор в съответствие с раздел Х от глава седемнадесета за ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, определени със заповед на Министъра на здравеопазването в периода на извънредна епидемична обстановка, няма да получават заплащане от НЗОК.

Коментари

Супер! Малко бяха по 12 000 зразени на ден! п По 70 000 искат!