Публикация

Нашият опит в лечението на Лаймска невроборелиоза

Нашият опит в лечението на Лаймска невроборелиоза

Нашият опит в лечението на Лаймска невроборелиоза

 

Попов Г, Баймакова М, Андонова Р, Маринова Д, Гоцева А. Нашият опит в лечението на Лаймска невроборелиоза. Военна медицина, 2020, № 1, 47-52.

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

04 април 2022

 

Прикачени файлове

Military Medicine (Sofia), 2020, 7...

Коментари