Публикация

Лятна академия по молекулярна патология

Лятна академия по молекулярна патология

Четвъртото издание на Академията по молекулярна патология на тема: „Дигитална патология на гърдата“, организирана от БАППМ и Медицински Университет - Плевен, ще се проведе на 3 и 4 юни 2022 г., в Медицински университет - Плевен.

  БАППМ и Медицински Университет Плевен продължават специалната си програма за обучение и повишаване на квалификацията на медицинските специалисти в области от прецизираната диагностика и персонализираната медицина, незастъпени към настоящия момент в учебните планове на медицинските университети и стандартните програми за СДО, в която участват водещи учени и преподаватели от България и света.
 
  Водещ гост-лектор на Академията ще бъде проф. д-р Тибор Тот от Швеция - международен експерт по патология на гърдата, член на борда на Европейското училище по патология, лектор на Европейското училище по радиология и един от научните директори на Европейската програма за сертифициране за компетентност за рак на гърдата.

  Учебната програма през първия ден е подходяща за патолози, онколози, генетици, молекулярни биолози, специалисти по образна диагностика и лъчетерапия, клинична лаборатория и хирургия, а през втория ден – за лекари-специализанти, стажанти и студенти по медицина. 
   
     Участниците в Академията ще получат сертификати.

Направете Вашата регистрация тук.
 

Коментари