Публикация

ЮЕМФ с Единадесети международен медицински конгрес

ЮЕМФ с Единадесети международен медицински конгрес

Югоизточно-европейски медицински форум (ЮЕМФ) възобновява своята международна дейност и ще проведе своя Единадесети международен медицински конгрес в България - в Пловдив и Смолян, в периода 7-10 септември 2022 г.

Форумът ще се проведе под егидата на Министерството на здравеопазването

и с подкрепата на общинските администрации в Пловдив и Смолян. Конгресът ще кандидатства за акредитация от Европейския акредитационен съвет за непрекъснато обучение по медицина (EACCME). Цялата информация за събитието ще бъде публикувана на интернет страницата на организацията www.seemf.congress.com. Официални езици: български, английски и руски език.

 

Акад. Владимир Овчаров оглавява Научния комитет на конгреса, а в състава на организационния комитет ще бъдат включени всички членове на Борда на ЮЕМФ.

Подробна информация за основните теми на конгреса

мястото на неговото провеждане, условия за настаняване и регистрация на участниците ще бъдат обявени на интернет страницата на ЮЕМФ в най-кратък срок.


За делегатите на конгреса ще предвидим настаняване на преференциални цени в хотели в Пловдив и Смолян и богата социална програма. Регистрацията на участниците ще се извършва онлайн на интернет страницата на ЮЕМФ www.seemf.congress.com.


Всеки регистриран участник ще може да приложи и резюмето на своята презентация, която ще бъде публикувана в научното издание на форума.


Писмото-покана може да видите по-долу като прикачен файл.

Коментари