Публикация

213 хил. души се осигуряват допълнително в частни здравни фондове

Брутният премиен приход по доброволно здравно осигуряване за периода януари – септември на 2010 г. е 31 525 хил. лв., с което е реализиран ръст от 4,8 % на годишна база.


Това показват данните на Комисията по финансов надзор.

Най-голям относителен дял в премийния приход по доброволно здравно осигуряване заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (32,2%) и „Извънболнична медицинска помощ” (21,8 %).

Изплатените претенции в доброволното здравно осигуряване са в размер на 17 млн. 261 хил. лв., като се отчита увеличение от 13,4 % на годишна база.

Сумата на активите на здравните дружества към края на септември 2010 г. нараства с 8,8 % на годишна база и възлиза на 73 млн. 548 хил. лв.

Общият размер на собствения капитал на тези дружества нараства с 11,3 % на годишна база и достига 49 млн. 767 хил. лв.

Броят на здравноосигурените по действащи договори към 30.09.2010 г. възлиза на 213 751.

Коментари