Публикация

Честит Професионален празник на лекарите по дентална медицина в България!

Честит Професионален празник на лекарите по дентална медицина в България!

Уважаеми колеги,


За мен е удоволствие да Ви поздравя с Професионалния празник на лекарите по дентална медицина в България - 11 април!


Ваша мисия е да се борите за здравето на пациентите, както и за развитието и усъвършенстването на денталната медицина в България. Закриляни от Свещеномъченик Антипа, Вашето ежедневие е непрекъсната грижа за здравето, понякога нуждата от спешна намеса и денонощни дежурства.

Денталната медицина е един от най-старите клонове на медицината

Високохуманната ви професия гради основите си на много учение, упорита работа, безсънни нощи и себеотдаване, затова заслужава признание от цялото ни общество. Според известната мъдрост на Артур Шопенхауер „Здравето не е всичко, но без здраве всичко е нищо“.

 

Поздравявам Ви за усилията и професионализма, с които отстоявате принципите на Вашата благородна професия, водейки ежедневни битки за победата на здравето над болестта.


Пожелавам ви все така да изпълнявате своята благородна мисия – да отдавате сили и енергия за здравето на пациентите!


На днешния празничен ден приемете пожеланията ми за много здраве, щастие, лични и професионални успехи, и още много вдъхновение да практикувате Вашата хуманна и авторитетна професия!


Честит Професионален празник на всички български лекари по дентална медицина!

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.,
Ректор на Медицински университет
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна

Коментари