Публикация

Конска гранулоцитна анаплазмоза

Конска гранулоцитна анаплазмоза

Конска гранулоцитна анаплазмоза

 

Баймакова М, Пепович Р, Цачев И. Конска гранулоцитна анаплазмоза. Медицински преглед, 2020, № 2, 25-29.

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

11 април 2022

Прикачени файлове

Med Rev (Sofia), 2020, 56(2), 25-2...

Коментари