Публикация

БДД отпуска стипендии за участие в Пролетния симпозиум на EADV

БДД отпуска стипендии за участие в Пролетния симпозиум на EADV

Управителният съвет на Българското дерматологично дружество (БДД) реши да бъдат предоставени 5 стипендии на млади дерматолози и специализанти за участие в Пролетния симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология (EADV) в Любляна, Словения. Стипендиите ще бъдат дадени в памет на доц. Кирил Праматаров и ще са на стойност от 500 евро.


Желанието на УС на БДД е даде възможност за

достъп до постиженията на световната и европейската дерматология в последната година

„Този достъп бе до голяма степен затруднен от продължаващата епидемия от коронавирус. В същото време, повишаването на квалификацията на българските дерматолози продължава да бъде една от приоритетните задачи на БДД“, изтъкват от дружеството.

Критерии за отпускане на стипендиите

Оценяването на кандидатите се извършва по точкова система, въз основа на сбор от точките, получени от:

 1. Публикации в международни научни списания – 5 т.
 2. Публикации в български научни списания – 4 т.
 3. Орални презентации (доклади, free communications, казуистика) пред международни научни форуми – 3 т.
 4. Орални презентации (доклади, free communications) пред научни форуми в България – 2 т.
 5. Участие с постер в международни научни форуми – 2.5 т.
 6. Участие с постер в научни форуми в България – 1 т.

Задължителни критерии за участие са членство в ЕАДВ и членство в БДД (платен членски внос за 2022 г.).

Кандидатите трябва да:

 • са на възраст под 35 години;
 • не са получавали същата стипендия преди;
 • представят автобиография (CV);
 • представят списък с публикации и участия в научни форуми;
 • да представят документ за приет постер или презентация по време на симпозиума.

Пълният набор от документи за кандидатстване трябва да бъде изпратен най-късно до 1 май 2022 г. на електронен адрес: buldermsociety@gmail.com.

 

Желаем успех!

 

Редактор: Татяна Вълкова

Коментари