Публикация

От 1 май 2022 г. е-рецепти заменят белите хартиени

От 1 май 2022 г. е-рецепти заменят белите хартиени

От 1 май 2022 г. предписването на лекарствени продукти, което се извършва на рецептурна бланка с бял цвят, да се извършва само в електронна форма съобразно функционалностите на Националната здравноинформационна система (НЗИС). Това предвижда проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, публикуван на електорнната страница на здравното ведомство за обществено обсъждане до 26 април 2022 г. 

Проектът ще оптимизира процеса по изписване на лекарства

Целта на проекта е да се оптимизира процесът по предписване на лекарствени продукти чрез въвеждане на електронна форма, посочват вносителите.

 

Очакваните резултати от предложените промени са свързани със създаване на условия за електронен обмен на документи, като по този начин ще се облекчи работата на ангажираните с процеса по предписване и отпускането на лекарствени продукти, извън действието и обхвата на НЗИС, подчертават вносителите.

 

Предложеният проект няма да окаже финансово въздействие върху държавния бюджет. За бюджета на лечебните заведения също няма да има финансов ефект, се казва в мотивите към проекта. 

 

Електронизират се и дейностите в болничните аптеки

„Причината, която налага изработването на проектa на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти е постъпило писмо от Професионалната организация на болничните фармацевти в България, което касае процеса по приемането на лекарствени листове от болничната аптека, на които са предписани лекарствени продукти за хоспитализирани пациенти“, се казва в мотивите.

 

По-конкретно се предлага да се предвиди възможността при приемане на лекарствен лист в електронна форма магистър-фармацевтът от болничната аптека да създава чрез специализиран софтуер втори електронен екземпляр на подписан лекарствен лист под същия номер с добавена в края на номера буква „А“, който не съдържа подпис на лекуващ лекар и началник на отделение.

 

Промените предвиждат още при техническа възможност журналът по чл. 50, ал. 4 от наредбата да се съставя в електронна форма. За улеснение на работещите в лечебните заведения за болнична помощ се предвижда и възможност за генерирането на електронни документи, които не попадат в обхвата на НЗИС.

 

Вижте повече в прикачените файлове.

 

 

Прикачени файлове

proekt_n4_10032022.pdf
motivi.pdf

Коментари