Публикация

ДКЦ „Софиямед“ с комбиниран PCR тест за COVID-19, грип A и B

ДКЦ „Софиямед“ с комбиниран PCR тест за COVID-19, грип A и B

Към богата палитра от тестове за COVID-19 Лабораторията на ДКЦ „Софиямед“ БЛОК1 (бул. „Г.М.Димитров“ 16) добавя и комбиниран PCR тест за коронавирусна инфекция, грип А и грип В.

Тестът дава информация за наличие на определени участъци на ДНК на тези вируси

и съдържанието им в проба, взета от гърлен или носен секрет. Чрез него се осъществява специфична диагностика и отдиференциране на трите вируса като причинители на остри дихателни смущения със сходни симптоми, но с различни причинители и приложение на различно лечение.


При симптоми той е един от най-надеждните начини за разграничаване на вируса SARS-CoV-2, причинител на COVID-19, от сезонния грип.


Пробовземането се осъществява извън сградата в обособено за целта място (в кабината до Аптека „Софиямед“- бул. „Г.М.Димитров“ 16) всеки делничен ден от 8:30 до 12:00 часа без предварително записване.

Резултати се получават в рамките на деня или до 24 часа след взимането на пробата

Цена: 90лв.

 

*Тестът се извършва само в ДКЦ „Софиямед“ - БЛОК 1 на адрес: бул. „Г.М.Димитров“ 16

Коментари