Публикация

Форум за оптимизиране на лекарствената регулация

Конференция на тема „Оптимизиране на лекарствената регулация и бюджет за подобряване достъпа на пациентите до лекарства” ще се проведе утре, 1 декември, в хотел „Арена ди Сердика” в София.


Организатор на проявата е Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА).

Основни лектори ще бъдат Гергана Павлова, заместник-министър на здравеопазването, Хюго Карадина, директор „Икономика на здравеопазването” към Европейската генерична асоциация, Брюксел, проф. Мартин Кунц от Warwick Business School, и изпълнителният директор на БГФармА Росен Казаков.

Проф. Кунц ще представи компютърен модел за симулиране на регулаторни решения и оптимизиране на резултатите за пациентите и обществото. 
 
Основните послания на конференцията, които ще бъдат подкрепени с реални факти, са свързани с по-бързото навлизане на генеричните лекарства на пазара и в позитивния лекарствен списък, стимулиране на предписването им, повишаване на информираността на пациентите и обществото за тези лекарства и насърчаване на тяхното търсене.

„Очакванията ни са, че въвеждането на упоменатите мерки ще повиши конкуренция на пазара за по-кратко време, както и ще доведе до по-бърз достъп на пациентите до по-достъпна лекарствена терапия”, изтъкват организаторите на форума.

Коментари