Публикация

Подготвят се нови методики за разпределяне на бюджетите на болниците

Да бъдат въведени отделни коефициенти за структуроопределящи болници – това е било обсъдено на среща между управителя на Националната здравноосигурителна каса д-р Нели Нешева и директори на районни каси.


Основна тема на разговорите е бил начинът за разпределяне на средствата в извънболничната и болничната помощ през следващата година, съобщи осигурителната институция.

Дискутирано е всяка болница да има годишен бюджет, на базата на който да й се определят бюджетни стойности на тримесечие. С този механизъм ще се постигне предвидимост и сигурност в работата на болниците. Също така в новата методика ще има строги критерии за понятието „извънредни обстоятелства”, изтъква НЗОК.

Д-р Нешева е подчертала, че след като вече е ясна финансовата рамка за 2011 г., до средата на декември трябва да бъдат изработени и новите методики. Желанието на ръководството на НЗОК е с тях да се постигне прозрачно и справедливо разпределяне на средствата през следващата година.

На срещата са изслушани различни предложения на директорите на районните каси във връзка с подготвяните промени в методиката за определяне на броя направления за консултация със специалист и стойностите за медико-диагностични изследвания.


Коментари