Публикация

Проф. Христина Групчева е новият председател на Българското дружество по офталмология

Проф. Христина Групчева е новият председател на Българското дружество по офталмология

Българското дружество по офталмология е под новото председателство на проф. Христина Групчева, дмн, FEBO, FICO, FBCLA, FIACLE, утвърден учен и клиницист от екипа на МУ-Варна. В следващите две години предстои надграждане на постигнатото и, разбира се, промени, които да отговорят на изискванията на времето. Проф. Групчева смята, че цялостната дейност на дружеството трябва да е с акцент върху младите офталмолози. Освен да завършат успешно и качествено своята специализация, младите очни лекари трябва да имат перспективи за суперспециализация, което е не само национален, но и европейски проблем.


Ревизия на плановете на специализацията и алгоритмите за изпитите за специалност е една от амбициозните задачи на новото ръководство в лицето на управителния съвет на БДО. Предстои работа и по усъвършенстването на клиничните пътеки, защото откакто е сключен първият договор с НЗОК, промените са минимални. Не на последно място, все още няма утвърден стандарт по очни болести, което също е в плана на УС.

Предстоят и мерки за подобряване на научната дейност на офталмолозите, особено на младите изследователи

В тази връзка списанието „Български офталмологичен преглед“, което е печатен орган на Българското дружество по офталмология, ще бъде върнато в двуезичния му вариант. За нов главен редактор е избрана проф. Зорница Златарова-Ангелова, дмн, която също е от екипа на МУ-Варна. И председателят, и главният редактор вярват, че изданието има потенциал да бъде по-четено и цитирано в международен план. По този начин научноизследователската работа на българските офталмолози ще бъде по-достъпна за преглед от колегите им по целия свят. Това ще осигури по-голяма възможност за интеграция и сътрудничество. Тъй като България е малка държава, колаборацията и сътрудничеството са пътят към по-бързия успех и това е залегнало в плановете на новото ръководство.

 

Проф. Групчева вярва, че новият Управителен съвет се състои от компетентни и ентусиазирани офталмолози с различни позиции и интереси, което ще доведе до хармонизация на политиката и подобряване на условията за работа и развитие на очните специалисти в България. Тя е горда, че ще работи с колеги от академичната общност, клинично насочени хирурзи и лекари с поприще в доболничната офталмология.


Член. кор. проф. Христина Групчева, дмн, FEBO, FICO, FBCLA, FIACLE е клиницист и преподавател с над тридесетгодишен опит и е с широки научно-практически интереси, които включват контактни лещи, сухо око, предна очна повърхност, катаракта, пенетрираща кератопластика и реконструкция на преден очен сегмент, кератоконус, рефрактивна хирургия и др. Тя има над 180 публикации и участие в 20 монографии и учебници и общ импакт фактор 30. В редакционната колегия е на 2 световноизвестни издания по офталмология. Ръководител е на редица проекти, на 21 завършили докторанти и 16 специализанти по „Очни болести“.


Тя е изключително уважаван и канен лектор по целия свят. От началото на професионалната си кариера е изнесла над 200 лекции, включително и в развиващите се страни. От 1999 г. насам е спечелила множество грантове за научни и инфраструктурни проекти. Има присъдени редица награди и отличия на национално и международно ниво. Бивш президент е на Европейския борд по офталмология и членува в множество международни организации.

Коментари

Кога смята Госпожата да въведе принудително изучаване на Оптичната система на едно око в сферата на Офталмологията?

За да се разбере от тези специалисти: Какво точно представлява тя и кое за кое е причина!
Но не тази от гледна точка на анатомията на този орган - Роговица и Вътреочна леща! Както го разбират те! От гледна точка на елементарната Анатомия!   А Тази на новата реалност, която тази Анатомия предлага, от гледната точка на Физиката на Оптиката!

Което може да обясни всички проблеми възникващи в едно око във връзка с тази негова основна функция, да е Оптична система която проектира визуалната информация върху неговата ретина, за да може индивида да я възприеме или не!  И може да отговори на въпроса: колко вида и от какъв тип - елементарен или комбинационен Астигматизъм има в едно око!   Дали са 6 или по-малко?
И до кога тази група специалисти няма да искат да разберат, че проблемите там се обследват единствено с помощта на Wavefront Аберометрията, съчетано с метода на Корнеалната топография! Вместо да се надуват да се зверят с техните Офталмоскопи с които не може да се види НИЩО!
Медицински дейности без които не може е да се осъществи никакъв контрол върху резултатите от коя да е инвазия в този орган. Дали лечение на болестно състояние или хирургическа намеса. Които е очевидно, че е необходимо да бъдат осигурени за всички нуждаещи се здравно осигурени лица!

Основна апаратура за контрол след всяка по-инвазивна хирургична намеса, която осигурява възможност да се види какъв е резултата от тази инвазия! Или по-точно какво реално вижда пациента след такъв тип агресии! Но и след лечение на всяко заболяване! Независимо какво! 

И до кога в Държавните клиники такава апаратура ще липсва?

Погазвайки правата на Българския пациент цитирани в т. 1 и т. 4 от ал. 2 от чл. 81 от Закона за Здравето! Които гласят: „своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ“ и „зачитане правата на пациента“! 

Интересувайки се най-вече от Катарактните Операции. Които също трябва да бъдат проконтролирани със същите средства!  Вместо да слушаме оплакванията на пациентите, че не виждали добре! И тези оплаквания да продължават!

Нима, няма Министър от който да поискат това? И то да бъде осигурено чрез съответните фондове, както и като медицинска дейност от страна на НЗОК за нуждите на здравно осигурения Български Гражданин

До кога тази материя, заедно с тази от дял Травматология, Травматични и Пост Травматични състояния на окото и особеностите на неговото поведение, заедно с методите на изследване на Оптичната система на едно око - Wavefront Аберометрията и Корнеалната топография, няма да се изучават от кандидат лекарите Офталмолози?

Да не може един Псевдо Експерт от ТЕЛК и НЕЛК да направи елементарен анализ какви изследвания са необходими за доказване на статуса на един зрителен орган пострадал от Разкъсна рана на своята Склера! Да не е чувал никога как се прави Медицинска Експертиза на орган пострадал от механична рана! И да не е чувал, че всяка такава води до тежки поражения върху този орган! Да не е чувал кои са те! И 28 години да таксува този орган като здрав без никакви увреждания!

Ашколсун на Офталмологията!