Публикация

Джипитата не подкрепят електронната рецепта

Джипитата не подкрепят електронната рецепта

НСОПЛБ подкрепя заявеното в становище на БЛС, че изписване на „бяла рецепта“ не бива да бъде единствено в електронен вариант. Това се казва в писмо на съсловната организация на общопрактикуващите лекари до министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова и НЗОК. Според тях по този начин не се гарантират интересите на българските пациенти, а се ограничават правата на лекарите за упражняване на тяхната професия, което от своя страна ще доведе до ограничаване правата на пациентите.

 

Въвеждането на „електронизацията“ в системата на здравеопазването е сложен процес, свързан с допълнителни ангажименти, разходи и време, които следва да бъдат разпределени между всички участваща в него страни.

 

„За нас ОПЛ единственият приемлив и работещ вариант е да остане сега съществуващата възможност да се изписва „бяла рецепта“ в хартиен или електронен вариант. Повечето от мотивите за това са вече представени не само от съсловните, но и от организациите на пациенти, както и различни техни представители“, се казва в писмото.

 

Считаме също, че с оглед на сигурността, контрола и оптимизиране на процеса, е по-належащо да се обмисли възможността „зелените и жълти“ рецепти за отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества да преминат само в електронен вариант, казват още лекарите.

Коментари

Минист на здравеопазването да се запознае с изискваниятал които бяха наложени преди 30г

защо тогава се учи латински

това е все едно принизяване на работата  

няма никакъв смисъл и зелените и жълти рецепти да са електронни основно пак много ще се затрудни работата а за пациента ще има само още повече губене на време