Публикация

Остра чернодробна недостатъчност причинена от остър вирусен хепатит В: клиничен случай и обзор на литературата

Остра чернодробна недостатъчност причинена от остър вирусен хепатит В: клиничен случай и обзор на литературата

Остра чернодробна недостатъчност причинена от остър вирусен хепатит В: клиничен случай и обзор на литературата

 

Попов Г, Баймакова М, Кунчев М. Остра чернодробна недостатъчност причинена от остър вирусен хепатит В: клиничен случай и обзор на литературата. Военна медицина, 2019, № 4, 78-83.

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

25 април 2022

 

Прикачени файлове

Military Medicine (Sofia), 2019, 7...

Коментари