Публикация

МЗ изготви Наредбата за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19

МЗ изготви Наредбата за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19

Заразените с COVID лица ще бъдат карантинирани на посочени от тях места на пребиваване за определен срок от време. Всичко това ще бъде определено със заповед на министъра на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор, става ясно от проекта за на Наредба за условията и редът за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19. Той е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане, което ще продължи до 21 май 2022 г.

Изолацията на заразените с COVID-19 става задължителна

Предложеният ред е всяко лице, което е диагностицирано като положително на коронавирус да се поставя под задължителна изолация с предписание, издадено от директора или от оправомощен от него зам.-директор на съответната регионална здравна инспекция.


Предвидено е медицинско наблюдение по време на задължителната изолация да се извършва от общопрактикуващ или друг лекар. При необходимост от изследвания или прегледи, назначени от доктора, осъществяващ медицинското наблюдение, лицето под задължителна изолация следва да уведоми по телефон или електронна поща съответната регионална здравна инспекция за напускане на мястото на изолация, като уточни времевия период и лечебното заведение, в което ще се извърши прегледът или изследването.


Задължителната изолация може да се провежда и в лечебно заведение за болнична помощ след извършване на оценка на съществуващия епидемичен риск от разпространението на COVID-19. Трябва да се вземе предвид тежестта на клиничното протичане на заболяването, възрастта на лицето и наличието на придружаващи хронични заболявания, имуносупресивни състояния и лечения и други, които са основните предпоставки за тежко протичане, усложнения и смъртен изход. Оценяват се и социалнобитовите условия, при които лицето живее и възможността да се изолира в домашни условия, с което да не компрометира необходимостта от временна изолация.


Тъй като по време на епидемичен подем на заболяемостта от COVID натоварването върху здравната система е значително и достъпът до болнично лечение в някои случаи е затруднен, са определени медицински и социални критерии, при които положително за COVID лице може да бъде изписано от лечебно заведение преди пълно клинично възстановяване. В такива случаи лицето продължава своята изолация в домашни условия до изтичане на определения в предписанието на директора на регионалната здравна инспекция срок.

Няма да се карантинират преболедували до 3 месеца, ако отново влязат в контакт с болен

Допуснато е лица, определени като потвърден случай на COVID-19, които са преболедували до три месеца от контакт с новозаразено със SARS-CoV-2 лице, да не се поставят под карантина. Установено е, че остинфекциозния имунитет е достатъчно напрегнат и защитава лицата от ново заразяване в период от няколко месеца от поставянето на диагнозата, аргументират се от МЗ.


По отношение на медицинските специалисти е въведена оценка на риска от заразяване, чрез прилагането на която да се определи на база дейностите, които специалистът извършва и спазването от него на процедурите за превенция и контрол на инфекциите в неговата работа, възможността да е заразен и да подлежи на задължителна карантина.

РЗИ може да разпореди и допълнителни хигиенни и противоепидемични мерки

В проекта на наредба е посочено, че при регистриране на случай на COVID-19 в организиран трудов или детски/ученически колектив се провежда епидемиологично проучване от съответната регионална здравна инспекция и се предписват мерки, насочени към определяне на източниците на инфекция и тяхната изолация, възприемчивото население и неговата карантина, както и спрямо околната среда (дезинфекция). Допуснато е в хода на епидемиологичното проучване регионалната здравна инспекция да може да разпореди и допълнителни хигиенни и противоепидемични мерки, съобразно развитието на епидемичния процес.


Въвежда се и изискване за целогеномно секвениране на 10% от положителните проби, доказани по метода на полимеразна верижна реакция (PCR) за определяне на разпространението на вирусните варианти на COVID-19 в страната.


От Министерството заявяват още, че не са необходими финансови или други средства за прилагането на проекта на наредба по отношение на заинтересованите лица – пациенти, контактни на болни лица, лечебни заведения, медицински специалисти и др.

 

За подробности вижте прикачените файлове.

Прикачени файлове

motivi_naredba_covid_final.pdf
naredba_covid_final.pdf

Коментари