Публикация

Катедрата по акушерство и гинекология към МУ-Варна става на 60 години

Катедрата по акушерство и гинекология към МУ-Варна става на 60 години

60 години навършва през 2022 г. Катедрата по акушерство и гинекология към МУ-Варна. В нея се обучават студенти от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” и от Медицинския колеж – Варна, стажант-лекари, специализанти и лекари, обучаващи се по „Обща медицина”.


„60 години са сериозен юбилей – каза проф. д-р Емил Ковачев, ръководител на катедрата и управител на Специализираната болница по акушерство и гинекология - Варна.

Направленията, по които се работи, са в областта на преждевременното раждане, на патологичното акушерство, на стерилитета, гинекологията и др. Има и интердисциплинарни теми, както и зачислени докторанти по неонатология”, отбеляза проф. Ковачев.

Специалистът направи

ретроспекция на постигнатото през годините

както и преглед на академичния състав. Катедрата по акушерство и гинекология (АГ) е основана през 1962 г. от проф. Георги Стоянов и през годините нейни ръководители са били проф. Стоянов, доц. Токин, проф. Иван Козовски, доц. Кремен Цветков, доц. Веселина Маркова, проф. Стефан Иванов и към момента - проф. Емил Ковачев.


„За мен е чест и отговорност да оглавявам Катедрата по акушерство и гинекология, а като трето поколение акушер-гинеколог чувствам мисията си като лично призвание. Важно е да се спазва приемствеността от такива изтъкнати професионалисти, които са дали своя огромен принос за развитието на катедрата. Научен ръководител съм на 13 докторанти, като 10 от тях успешно са защитили дисертационните си трудове за придобиване на научно-образователна степен доктор. През последните 10 г. в катедрата са зачислени 35 докторанти, като 20 от тях са защитили успешно дисертационните си трудове.

Катедрата по АГ обучава специализанти по две специалности

по акушерство и гинекология и неонатология. 14 специализанти са зачислени по акушерство и гинекология, като 8 от тях са придобили специалност, а 6 специализират в момента. Има 3-ма специализанти по неонатология. По отношение на академичния състав на катедрата в момента има 18 специалисти: двама професори, четирима доценти, двама гл. асистенти и 10 асистенти”, отбеляза проф. Ковачев.


В Катедрата по АГ се обучават студенти по специалностите „Медицина”, „Дентална медицина”, „Акушерка”, „Медицинска сестра” и „Рехабилитатор”. Студентите по специалност „Медицина” стартират АГ курса си от 4-и курс и завършват със семестриалния си изпит в 5-и курс. Имат и държавен изпит по акушерство и гинекология. Преминават и следдипломен стаж в 6-и курс. По специалността „Акушерка“ се обучават студентите от 1 до 4 курс.


Ръководителят на катедрата отбеляза, че определено има

интерес от страна на младите хора към професията

„Нашата професия обединява две специалности. В частност акушерството е едно голямо предизвикателство. Ние мислим за два живота: за майката и нейния плод – фетуса. Освен медицинското предизвикателство, има и емоционален момент. Раждането на новия живот е едно тайнство и ние имаме честта да се срещнем първи с него, да чуем първи звънливия детски плач, както и да видим сияещите от щастие майчини очи“, сподели специалистът.

Мероприятията, които бележат честванията, са под патронажа на ректора МУ-Варна проф. д-р Валентин Игнатов. На 29 април (петък) от 14:00 ч. в Първа аудитория академичното ръководство и официалните гости, сред които и бивши членове на катедрата по АГ, ще чуят кратка биографична лекция от проф. Емил Ковачев.

 

Ретроспекцията ще върне присъстващите в годините на развитието на катедрата от нейното създаване до днес. Ще бъде презентиран филм, който е заснет от телевизията към МУ-Варна. В него са представени и моменти от ежедневната клинична работа, както и интервюта. Ще има връчване на официални плакети на бившите членове на катедрата за техния принос. На следващия ден, 30 април (събота), ще се проведе научна част, посветена на студентите по медицина. Ще бъдат презентирани интересни лекции в областта на акушерството и гинекологията от асистенти на Катедрата по АГ, както и демонстрация на симулатора „Лусинда“.


Проф. Ковачев пожела на колегите си да имат все повече професионални успехи, да бъдат удовлетворени от тази благородна и високохуманна професия, както и просперитет на МУ-Варна.

 

Коментари