Публикация

Зъболекарите готови да подпишат НРД 2011

Интервю д-р Георги Димов, председател на Комисията за изработване и подписване на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване на Българския зъболекарски съюз.


Д-р Димов, 94 млн. лв. е проектобюджетът на НЗОК за 2011 г. за зъболечение. Това  добра сума ли е?
Добра, като се има предвид продължилата икономическа криза. За догодина е заложен ръст на бюджета за зъболечение с 3,3% , както и възможности за изпълнението му. През всичките тези години това са много пари за дентални услуги.

На какво да разчитат пациентите, които искат да използват правата си по линията на задължителното здравно осигуряване?
Те могат да разчитат на още по-качествена помощ, която ще дойде от това, че с увеличения бюджет качеството на структуроопределящи дейности - най-вече обтурация /пломби/ и екстракция /изваждане на зъб/, ще бъде повишено. Защото през последните години се използват все по-добри материали и все по-добри техники за изпълнение на тези дейности, който през 2011 г. ще се заплащат по-скъпо от касата. Този бюджет дава възможност пакетът от дентални услуги, макар и същият както досега, да бъде изпълняван по-качествено. 

Ще искат ли зъболекарите отделно от лекарите да могат да разпишат Националния рамков договор за 2011 г., ако лекарският съюз не е доволен от заложените параметри?
Тази възможност и сега съществува. Ако тези параметри, за които гласува мандат извънредният конгрес на Българския зъболекарски съюз, бъдат изпълнени с Постановление на Министерския съвет, ние сме готови да разпишем НРД 2011.

Ще подкрепите ли връщането на договорното начало отново в НЗОК?
С две ръце. Ние сме инициатори на това предложение и това е нашата мечта да се върне финансовата рамка в преговорите с Националната здравноосигурителна каса. Това е инициатива на БЗС и дори бих казал, моя, лична кауза.

Какво загубиха лекари и пациенти от това, че вече не се договарят със здравната каса цените и обемите на медицинските дейности?
С тези промени стана така, че ние нямаме партньор, с когото да решаваме проблемите по реализация на НРД 2010. Няма партньор, с когото да договаряме изпълнението и на НРД 2011. Но въпреки всички несъответствия и трудности, успяхме да постигнем успехи в законодателството, които ни дават възможности и база за преговори. На първо място, това е доплащането за денталната помощ, което бе записано като промяна в Закона за здравното осигуряване. Това е много сериозен успех. Второто е, че дадохме възможност на всички колеги, обединени в индивидуални или групови практики, да могат да работят, а не чрез предстоящата здравна карта да бъдат ограничени. Трето, с поправка в Закона на лечебните заведения денталните центрове вече могат да извършват първична извънболнична дентална помощ, а не само специализирана помощ, както беше досега.

Ще подкрепите ли искане за начисляване на лихви върху суми, които касата не превежда навреме?
Ние винаги ще подкрепим колегите, които желаят законово да осъдят НЗОК и да си  получат лихвите, които им се дължат. Ако обаче те не поискат това, ние нищо няма да предприемем.

Какво още ново ще има в НРД 2011 в частта „Зъболечение”?
Предложихме една поправка в текстовата част на рамковия договор, в частта за денталната помощ. То гласи: „Зъболекарки, които излизат в отпуск по майчинство, да имат право да посочат свой заместник, който да им поеме пациентите”. Така помагаме да се реши един социален въпрос, който е от полза както за нашите колежки-зъболекарки, така и на касата, която няма да може да бъде атакувана при такива случаи.


____
Втора снимка: Емилия Караянева

Коментари