Публикация

Стартира нова платформа за обучения по здраве и безопасност, изцяло в синхрон с новата трудова реалност – ЛОТ АКАДЕМИЯ

Стартира нова платформа за обучения по здраве и безопасност, изцяло в синхрон с новата трудова реалност – ЛОТ АКАДЕМИЯ

28-ми април е обявен за Световен ден за безопасност и здраве при работа от Международната организация на труда (ILO) през 2003 г. Целта е да се  подчертае превенцията на злополуките и болестите на работното място, основавайки се на трипартизъм и социален диалог.

 

Фокусът през 2022 г. е социалния диалог за създаване на положителна култура на безопасност и здраве. Продължаваме да живеем в глобална здравна криза и се сблъскваме с постоянни рискове за безопасността и здравето в света на труда. Необходимостта от изграждане на силна култура по безопасност и здраве на всички нива в организациите става все по-осезаема. Насърчаването на обученията по безопасност и здраве при работа в компаниите става все по-трудно. С времето се е наложило мнението, че курсът за обучение за здраве и безопасност на работното място е нещо излишно и полезно само за избягване на санкции. Затова са необходими иновативни методи на обучение

 

Компанията за безопасност и здраве при работа ЛОТ-КОНСУЛТ стартира напълно нова електронната платформа за обучения.  ЛОТ АКАДЕМИЯ прави обучението персонализирано, по-лесно и приятно. То се адаптира спрямо курсиста и в удобно за него време. Е-learning платформата има възможност за избор на език, персонализация на съдържание, повторение и затвърждаване на знанията. Оценяването е обективно и цялостният обучителен процес позволява по-точен и всеобхватен анализ.

 

Електронното обучение е нова методология за обучение, която използва Интернет като комуникационен канал. Това е подход за обучение, чрез който потребителите могат да използват различни видове материали в цифров формат (писмен текст, графики, филми, звуци и т.н.) във файлове, които могат да бъдат достъпни онлайн и в някои случаи изтеглeни на работната им станция на компютър." - разказва д-р Мария Титопулу, доктор по социална медицина и зам. управител на ЛОТ-КОНСУЛТ.

 

Доказано е, че използването на различни комуникационни канали помага на потребителите да запомнят по-лесно. Благодарение на тези инструменти курсистите учат 15-20% по-лесно от традиционното обучение лице в лице. Мултимедийните и информационните технологии в Интернет допринасят за обогатяване на учебното съдържание и предоставят ресурси и услуги за отдалечена комуникация и сътрудничество, като форуми, чатове, електронна поща. Тези функции правят курсовете по-ангажиращи и привлекателни, подобрявайки качеството и ефективността на учене.

 

Тенденциите са курсът по безопасност да бъде преживяване, момент, направен на емоциите, за да могат работниците да го изживеят със страст, разбира се, не заради задължения и забрани, а заради себе си и живота си. А какво по-добро от здравословна конкуренция, идентифициране и създаване на активната роля за участие и страст сред хората? В синхрон със световните тенденции ЛОТ АКАДЕМИЯ има амбицията да се превърне в иновативен център за обучение, където се възприема „активният“ стил на обучение, в който курсистът поема основната роля на предната линия, а обучителят се превръща в истински водач.

 

Нашата цел е да използваме създадената ни вече платформа като сериозен инструмент за информираност и превенция. Мечтаем за времето, когато след проведено обучение повече няма да е необходимо работниците да се принуждават да правят нещо. Целта е те да бъдат тези, които искат да го направят, които искат да прилагат онези правила, които им позволяват да живеят пълноценно и безопасно своя трудов живот.

 

На път сме да реализираме и предложим на нашия пазар модерни обучения по здраве и безопасност, които са изцяло в синхрон с новата трудова реалност, включително и с разбиранията на поколението, което сега стартира своя професионален път.“ - допълва д-р Титопулу.

 

За участват в обученията през e-learning платформата на ЛОТ АКАДЕМИЯ служителите имат нужда само от достъп до Интернет и желание. Връзка към платформата има от началната страница на сайта www.lot-consult.com, която   директно води до платформата на адрес https://e.lot-consult.com. Влизането в става с изпратена парола, след е направена предварително регистрация.

 

Коментари