Публикация

БЛС договори 30% увеличение на цените за дейности в ПИМП и СИМП, 25% - за болнична помощ

БЛС договори 30% увеличение на цените за дейности в ПИМП и СИМП, 25% - за болнична помощ

След три месеца тежки и интензивни разговори по параметрите на Анекса към НРД 2020-2022 г. Българският лекарски съюз успя да постигне следните договорености за изпълнителите на медицинска помощ:

30% средно увеличение на цените на дейностите в ПИМП и СИМП, които влизат в сила със задна дата от 01.01.2022

За първи път извънболничната помощ беше изведена като приоритет и беше договорен толкова сериозен ръст на цените.

  • В ПИМП ръстът на цените е средно 30%. Съществено е увеличението както на профилактични прегледи, така и за диспансерно наблюдение на хронично болни пациенти. Повишени са и цените за капитационни плащания при ОПЛ.
  • 31% средно е повишението на цените на дейностите СИМП, включващи първични и вторични прегледи, медицинска експертиза, профилактични прегледи, диспансерно наблюдение на хронично болни пациенти, прегледи по майчино и детско здравеопазване.
  • В МДД е налице чувствителен ръст на броя на изследванията (обемите). Целта е да се покрият нуждите на пациентите и да им се даде възможност да се възползват от по-голям брой изследвания.

В болничната помощ

Българският лекарски съюз постигна поставената цел от средно увеличение на цените за дейности в размер на 25%. Новите цени влизат в сила от 01.05.2022 г. За оставащите месеци до края на годината болниците ще получат и увеличени бюджети - приблизително с 25%.

Анексът ще бъде подписан днес в Министерството на здравеопазването

Анексът на НРД за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2020 – 2022 г. може да видите в прикачения файл.

Прикачени файлове

НРД за медицинските дейности.pdf

Коментари