Публикация

Краката не ви слушат? Опитайте с музика

Ново проучване показва, че възрастните хора намаляват своя риск от падане с над ½ след уроци по гимнастика, упражнения с музика, предназначени за малки деца.


12-месечно изследване, обхванало 134 души на средна възраст 75 години, които са били нестабилни на краката си.

Програмата, разработена в началото на 20-ти век от швейцарски, композитор, учи на движения в такт с музиката. Участниците трябва да заучават стъпки и да въртят, да спазват темпото, да изменят баланса, да държат обекти, докато се движат и т.н.

Резултатите от проучването, публикувано в Archives of Internal Medicine, показват, че участниците са запазили подобренията в баланса дори след края на курса и са намалили честотата на паданията. 

Коментари