Публикация

Парламентът одобри окончателно бюджета на НЗОК

Парламентът прие на второ четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса за следващата година.


Депутатите гласуваха окончателно бюджета, след като удължиха днешното си извънредно заседание, съобщи БТА.

Лекарствата за лечение на състоянието на пациенти след трансплантация ще се заплащат от НЗОК. През 2011 г. касата ще плаща и за диагностика и лечение на злокачествени заболявания и на болни с бъбречна недостатъчност, които са на диализно лечение, включително и за осигуряването на лекарства и на медицински изделия.

В преходните и заключителни разпоредби на приетия закон депутатите одобриха и изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване. В Надзорния съвет на касата вече не могат да влизат собственици и членове на управителни и контролни органи на търговски дружества или еднолични търговци, които произвеждат, внасят или продават лекарствени продукти. В управителния орган на НЗОК не могат да участват още съдружници или акционери, които притежават над пет на сто от капитала на търговски дружества, чиято дейност е свързана с лекарствени продукти или които работят на трудов договор в такова дружество.

Сумата за резерва на касата вече ще се определя на базата на 10 процента, а не както досега - на 5 процента, от събраните приходи от здравноосигурителни вноски и трансферите за здравноосигурителни вноски от други бюджети.

Депутатите разшириха обхвата на случаите, в които се предвижда разплащане със средствата от резерва на касата. Досега това се предвиждаше при значителни отклонения от равномерното разходване на средствата или в случаи на териториален дисбаланс в потреблението на медицинска помощ. Според приетите текстове, с пари от резерва вече ще може да се покриват и дейности, способстващи механизмите на разплащане и качеството на медицинската помощ.

Коментари