Публикация

Европа използва едновременно хартиена и електронна рецепта

Европа използва едновременно хартиена и електронна рецепта

Всички страни в Европа, с едно изключение - Естония, използват едновременно хартиена и електронна рецепта (справката може да намерите в таблицата по-долу). Това показа проверка на Българския лекарски съюз.

Пълното отпадане на хартиената рецепта, както предвиждаха заложените промени в Наредба 4, е необосновано, неразумно и нерационално

Подобна практика нарушава правата на пациентите и възпрепятства лекарите в изпълнението на служебните им задължения и долупосочените данни за практиката в Европа доказват това по категоричен начин. Нещо повече: Швеция, Финландия и Дания са страните, успели да достигнат над 90% използваемост на електронната рецепта, но без въвеждането на забрана за използването на хартиената такава.


Резонен е въпросът: Защо хартиените рецепти важат в Европа, а у нас все още се обсъжда тяхното пълно отпадане? Съсловната организация още веднъж заявява пълната си подкрепа за дигитализацията на сектора, но без това да бъде за сметка на ограничаването и отнемането на права на лекари и пациенти.

 

Хартиени и електронни рецепти в Европа

 

 

Източници:

  • Правителствени сайтове (International Trade Administration - USA, Swedish Medical Product Agency, National Library of Medicine и Medicine Evaluation Board - Нидерландия, Norwegian Institute of Public health, GovUK и NHS - Великобритания, Medicine Authority - Малта, Agence eSante - Люксембург, Likumi / LatviaLv - информация от правителствени организации в Латвия, Citizen Information Board и Health Products Regulatory Authority - Ирландия, The Danish National Prescription Registry, EHalsomyndigheten - Швеция, Danish medicine Agency, E-Estonia и други) ec.europa.eu; National eHealth Infrastructure.
  • Интервюта в реномирани медии (Law Review - UK, Reuters, ThePharmaLetter - сайт на Janssen, CyprusMail и други).
  • Сайтове на международни организации (CDC, ECDC, СЗО - Европа).
  • Доклади за здравеопазването в държавите (PharmaBoardroom - Country reports, Law Business Research Agency, Statista, ResearchGate, HealthPlan - Испания, European Observatory on Health Systems and Policies - СЗО доклади за държавите).

Коментари