Публикация

МЗ: 25 млн. лв. допълнително за болниците

МЗ: 25 млн. лв. допълнително за болниците

Допълнителни средства в размер на 25 млн. лв. ще бъдат осигурени по бюджета на Министерството на здравеопазването със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, съобщават от ведомството. 

 

Те ще бъдат насочени за увеличение на част от стойностите, заплащани на лечебните заведения по реда на Наредба № 3 от 2019 г., които МЗ субсидира и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения. 

 

Проектът на Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2019 г. е публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, срокът за общественото обсъждане е до 11 юни т. г. 

Актуализациите са за спешна медицинска помощ, за психични заболявания, за структури по инфекциозни болести и др.

Проектът предвижда актуализиране на стойността, която се заплаща на лечебните заведения за извършване на определени дейности, както следва: за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешните отделения; за лечение на пациенти с психични заболявания; за поддържане готовността на структури по инфекциозни болести; за лечение на пациенти с туберкулоза и за медицинските дейности по дневна психорехабилитационна програма за жени, оперирани от рак на млечната жлеза.

Вече са осигурени допълнително 4,2 млн. лв. за лечебни заведения в труднодостъпни и/или отдалечени райони 

От здравното министерство припомнят, че със Закона за държавния бюджет за 2022 г. вече са осигурени и допълнителни средства в размер на 4,2 млн. лв. за субсидиране на държавни и общински лечебни заведения, които се намират в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната за осъществяване на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване по линия на същата Наредба № 3.

Коментари