Публикация

Съборът на БЛС се обяви против отпадането на хартиената рецепта

Съборът на БЛС се обяви против отпадането на хартиената рецепта

Делегатите на 74-тият събор на БЛС са категорично против пълното отпадане на хартиената рецепта, както предвиждаха заложените промени в Наредба 4 и които към момента са в етап на обсъждане. Подобна мярка е необоснована, неразумна и нерационална. Това би нарушило правата на пациентите и ще възпрепятства лекарите в изпълнението на служебните им задължения. С това си решение те препотвърдиха позицията на Националния съвет на БЛС от 16.04.2022г.

 

Подобна мярка ще доведе единствено до възникване на допълнително напрежение по оста “лекар - пациент”. Нещо повече: тя нарушава правата на пациентите и възпрепятства лекарите в изпълнението на служебните им задължения. С отпадането изцяло на хартиената рецепта, ще се стигне до ситуации, в които лекар, извън кабинета си, няма да може да предписва лечение и да бъде в полза на своите пациенти.

 

Резонен е въпросът: Защо хартиените рецепти важат в Европа, а у нас все още се обсъжда тяхното пълно отпадане? Българските лекари за пореден път заявяват пълната си подкрепа за дигитализацията на сектора, но без това да бъде за сметка на ограничаването и отнемането на права на лекари и пациенти.

 

Забраната за използване на хартиена рецепта не решава нито един проблем на здравната ни система, напротив ще създаде допълнителни затруднения за пациенти и лекари.

 

Затова: 74-тият Събор на БЛС настоява хартиената рецепта да продължи да важи паралелно с електронната такава и напомня: Лекарят е лекар във всеки един момент, не само в работно време, пред своя компютър!

Коментари

Категорично подкрепям паралелното използване и на хартиената рецепта, защото, освен,че на всеки лекар се налага да прегледа и изпише лекарства по всяко време на денонощието, рецептата е и указание за пациента - във всеки един момент той може да погледне в рецептата и да види и евентуални указания и схеми на вземане на медикаментите.

Лекарят е лекар всеки  един момента от деня и живота си и и предписването на хартиената рецепта препотвърждава тези негови задължения да бъде денонощно в услугана пациентите си, независимо дали  е в работно време или навън, за разлика от чиновника, който е чиновник само в работно време, до мозъка на костите си и никога  не е чуствал състрадание към другите хора.