Публикация

Медици от ВМА консултираха близо 200 души в Деня на хипертонията

Медици от ВМА консултираха близо 200 души в Деня на хипертонията

Над 190 души се консултираха със специалистите от Клиниката по интензивна терапия на Военномедицинска академия (ВМА) в рамките на националната здравна кампания „Измерване, което спасява живот. Твоя.”, организирана от Българската лига по хипертония във връзка със Световния ден за борба с хипертонията.


Целта на инициативата е да повиши обществената осведоменост за нуждата от проверка и контрол на кръвното налягане.

В рамките на кампанията хората бяха информирани за рисковете от хипертонията, получиха и ценни съвети

за здравословен начин на живот, за стойностите на кръвното налягане и как да разпознават неговото покачване. На всеки желаещ бе измерено кръвното налягане с електронни апарати, снабдени с AFIB-технология за откриване на предсърдно мъждене без ЕКГ. Тази технология е подходящ и сигурен метод за скрининг на предсърдно мъждене в домашни условия, подпомагащо профилактиката на мозъчен инсулт и инфаркт.


Според статистиката,

сърдечносъдовите заболявания остават водещата причина за смърт в света

Заболяемостта от артериална хипертония за страните от Европейския съюз е между 30 и 45%. В България сърдечносъдовите заболявания заемат първо място като причина за смърт и инвалидизация. По данни на НСИ – проведено европейско здравно проучване за периода 2008–2017 г., заболяемостта от хипертония при хора над 15-годишна възраст е около 30%. Наблюдава се общо нарастване на случаите, регистрирани с хипертония, както и увеличаване на пациенти с високо кръвно налягане в по-млада възраст – 45–65 г., т.е. подмладяване на болестта.

Коментари